Úhrady členských příspěvků a darů 2021 (k 28.2.2021)