Vážení členové Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby, z.s.,


s odchodem našeho předsedy Bohuslava Haltmara stojí před námi úkol zajistit chod sdružení a navázat na to, co bylo zásluhou našeho bývalého předsedy vykonáno. Protože byly všechny činnosti sdružení zablokovány, je nutno zvolit v co nejkratší době nového předsedu, nový výbor a schválit novou adresu našeho Sdružení. K tomu má kompetence jen členská schůze Sdružení. Protože je členská základna rozptýlená po celém Česku, musíme použít korespondenční způsob hlasování o schválení usnesení členské schůze. K tomu však musíme mít mailové adresy všech členů našeho Sdružení a ne u všech členů se nám podařilo tyto údaje dohledat.
Prosíme tak naše členy:
Vladislava Koška
Jaroslva Kotolána
Čeňka Kadlece
Jiřinu Mullerovou – Řehákovou
Bedřicha Piláta
Jaroslava Žáčka
Jaroslava Štěpánka
o zaslání jejich mailové adresy na vojzesl@seznam.cz

Jakým způsobem proběhne elektronické hlasování vám přesně vysvětlíme během týdne.

Velice děkujeme za pochopení a rychlé jednání.
Za VOJZESL Karel Veselý