Úhrady členských příspěvků a darů
číslo účtu: 2801333912/2010
Při bankovním převodu nezapomeňte, ve zprávě pro příjemce, uvést svoje jméno !!
v roce 2018 v roce 2019
VÍTEK Karel 100 Kč KAMARÁD Stanislav 100 Kč
VATRT Viliam 100 Kč ŽÁČEK Jaroslav 100 Kč
ŠIMON Igor 100 Kč KLEČKA Kamil 100 Kč
ŠIMONOVÁ Marta 100 Kč HALTMAR Bohuslav 100 Kč
HLAVÁČEK Mojmír 100 Kč TŮMA Karel 100 Kč
PAGO Dimitrij 100 Kč KRAUS Karel 100 Kč
DOBROVOLNÝ Ant. 100 Kč HLUPÍK Otto 100 Kč
MARTINÁK Vladimír 100 Kč FIEDLER Gunter 100 Kč
LEINER Jan 100 Kč FIEDLER Jaroslav 100 Kč
SEDLÁČEK Jan 100 Kč MULLER Jiří 100 Kč
POPELÁŘ Jaroslav 100 Kč FIALA Zdeněk 100 Kč
STRUHA Pavel 100 Kč ZEMEK Jaroslav 100 Kč
HALTMAR Bohuslav 100 Kč VÁVRA Jiří 100 Kč
MAREK Zdeněk 100 Kč KOŠEK Vladislav 100 Kč
MÜLLER Jiří 100 Kč KILBERGEROVÁ Jana 100 Kč
KAMARÁD Stanislav 100 Kč DROZDA Jiří 400 Kč
ROZTOČIL Jaroslav 100 Kč STRUHA Pavel 200 Kč
ČERŇANSKÁ Mária 100 Kč KVASNIČKA Stanislav 100 Kč
KADLEC Čeněk 100 Kč ROZTOČIL Jaroslav 100 Kč
KOŠEK Vladislav 100 Kč FINGR Jaroslav 100 Kč
KILBERGEROVÁ Jana 100 Kč ČAPEK Vlastimil 200 Kč
KOVAL Tomáš 100 Kč JANÍČEK Bohumil 100 Kč
DUŠÁTKO Drahoslav 100 Kč GEFOS a.s. 3 000 Kč
PILÁT Bedřich 100 Kč TOPOGRAF 3 000 Kč
VAŘEJKA Eduard 100 Kč VRÁBEL Ervín 100 Kč
JANÍČEK Bohumil 100 Kč ? (1026872493/6100) 100 Kč
TŮMA Karel 100 Kč ? (z účtu 2900840696) 100 Kč
ŽÁČEK Jaroslav 200 Kč PISÁR Martin 100 Kč
STRUHA Pavel 100 Kč KOVAL Tomáš 100 Kč
ŠAFÁŘ Václav 100 Kč KEBÍSEK Ladislav 100 Kč
VESELÝ Karel 200 Kč VARS a.s. 3000 Kč
PISÁR Martin 100 Kč LAUERMANN Lubomír 100 Kč
POSPÍŠIL Oldřich 500 Kč TROJKA Jiří 200 Kč
ČTVRTEČKA Jaroslav 100 Kč POSPÍŠIL Oldřich 200 Kč
FINGR Jaroslav 100 Kč MIKLOŠIK František 100 Kč
TOPOGRAF 3 000 Kč GRIM Tomáš 100 Kč
GEFOS a.s. 3 000  Kč VATRT Viliam 100 Kč
VARS BRNO 3 000  Kč VÍTEK Karel 100 Kč
ZEMEK Jaroslav 100  Kč SEDLÁČEK Jan 100 Kč
MIKLOŠIK František  300  Kč ČERŇANSKÁ Mária 100 Kč
KVASNIČKA Stanislav 200 Kč VAŘEJKA Eduard 100 Kč
HLUPÍK Otto 100 Kč VESELÝ Karel 100 Kč
FIEDLER Günter 100 Kč KLUSOŇ Zdeněk 200 Kč
KOTOLÁN Jaroslav 100 Kč DOBROVOLNÝ Antonín 100 Kč
FIEDLER Jaroslav 100 PAGO Dimtrij 100 Kč
LAUERMANN Lubomír 100 Kč RYBANSKÝ Marian 300 Kč
ČAPEK Vlastimil 200 Kč Prosíme, kteří zaslali příspěvky v dubnu bez uvedení jména , aby  jména dodatečně zaslali.
LUKOVSKÝ Daniel 100 Kč
VÁVRA Jiří 100 Kč
DUŠÁTKO Drahomír 100 Kč
KLEČKA Kamil 100 Kč