12. ročník tenisového turnaje SENIOR GEO CUP je za námi


(zpráva z letošního 12. ročníku konaného 24. května 2022)

Letošní 12. ročník tenisového turnaje SENIOR GEO CUP se konal opět, ve své historii podruhé, v Horních Počernicích. Krásný tenisový areál místního klubu byl vzorně připraven pro všechny účastníky turnaje, jak hosty ze základny Geografické služby AČR z Dobrušky, tak domácí seniory. Nakonec velmi vlídné počasí přivítalo celkem šest dvojic. Hrálo se v duchu vydaných propozic turnaje a s ohledem na tento počet dvojic systémem každý s každým, na jeden set s počátečním stavem 1:1 a do dosažených šesti gamů. K dispozici byly tři kurty.
Hra byla zahájena po počátečním slově místopředsedy Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby (dále jen Sdružení) Ing. Karla Vítka a organizační instrukci výkonného ředitele turnaje Bc. Ivana Lišky.
Účastníci turnaje vyslali upřímný pozdrav t.č. nemocnému Ing. Jaromíru Podroužkovi, předsedovi sekce seniorů TK TJ Sokol Horní Počernice. Dále uctili památku nedávno zesnulého předsedy Sdružení Ing. Bohuslava Haltmara a vítěze turnaje v roce 2021 Ing. Antonína Mohelníka.

Sportovní výsledky turnaje:
Sportovní část turnaje skončila před 13 hodinou. Poté byl účastníkům poskytnut společný oběd z kuchyně místního klubu. Na závěr proběhlo vyhodnocení turnaje a předání cen a pohárů za přítomnosti náčelníka Geografické služby AČR plk. Ing Jana Marši, Ph.D. Po oficiálním ukončení turnaje následovala přátelská beseda účastníků turnaje v tenisovém klubu. Poděkování patří sponzorům: Řediteli VGHMÚř Dobruška, řediteli VÚGTK Praha, řediteli Zeměměřického úřadu Praha a spol, Strojservis IVECO.
Příští, již 13. ročník tenisového turnaje SENIOR GEO CUP se uskuteční na tenisových kurtech VGHMÚř v Dobrušce ve dnech 23. nebo 24. května 2023. Po skončení tenisového turnaje bude pro zájemce zajištěna prohlídka Seizmické stanice Polom.
Za pořadatele: Ing. Karel Vítek a Bc. Ivan Liška