Tenisový turnaj SENIOR GEO CUP 2017

Dobruška 30. května 20178. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR GEO CUP 2017“ pořádal náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk ve spolupráci ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) plukovníkem gšt. Ing. Janem Maršou, Ph.D. a předsedou Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby plukovníkem v. v. Ing. Bohuslavem Haltmarem. Turnaj se uskutečnil dne 30. května 2017 na tenisových kurtech VGHMÚř Dobruška a zúčastnili se jej příslušníci a příznivci Vojenské topografické/geografické služby. Funkcí hlavního rozhodčího turnaje byl pověřen plk. v. v. Ing. Karel Vítek, rozhodování zápasů a počítání stavu si zajišťovali hráči sami.
Před zahájením turnaje přivítal přítomné hráče a diváky ředitel VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D., popřál všem hezké sportovní zážitky a vyjádřil přesvědčení, že se při vyhlášení výsledků a předání cen všichni sejdeme ve zdraví a dobré náladě. Turnaj zahájil v 10,00 hodin náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek VANĚK, uvedl, že tento turnaj je již každoroční akcí služby a všem přítomným popřál mnoho krásných sportovních zážitků. Potom vystoupil předseda Sdružením přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby plk. v. v. Ing. Bohuslav Haltmar, který poděkoval velení VGHMÚř za pomoc při zajištění turnaje a ocenil i vysokou účast hráčů na letošním turnaji. Dále hlavní organizátor turnaje plk. v. v. Ing. Karel Vítek seznámil přítomné s organizací turnaje, zajištění občerstvení, oběda a společné večeře s posezením, které bylo zajištěno v dobrušské restauraci U Jelena. Při zahájení turnaje, v jeho průběhu a při vyhlášení výsledků pořídil p. Milan Kubec společné fotografie hráčů, pořadatelů a také momentky z her. Významnou pomoc při zajištění turnaje dále poskytli praporčíci Ondřej Sychrovský a Michal Malý, oba z VGHMÚř a bývalí zaměstnanci úřadu Ing. Jaroslav Hertík a Miloš Malý.
Na turnaj se přihlásilo jedenáct dvojic, celkem 22 hráčů, do zápasů nastoupilo dvojic deset. Hrály se čtyřhry na jeden vítězný set, ve dvou skupinách systémem každý s každým, na dvou velmi dobře připravených kurtech.

1. skupina
Ing. Jiří Mračík, Josef Čejpa
Blanka Vachová, Petr Brandejs
Ivan Liška, Miroslav Pomahač
Jiří Dvořák, Ing. Miloš Hodek
Ing. Jaroslav Kocián, MBA, Ing. Petr Starčevský

2. skupina
Jaromír Podroužek, Bohumil Velička
Ing. Otto Chlupáč, Ing. Jan Vaverka
Ing. Jiří Kučera, Jaroslav Kříž
Václav Macháček, Jiří Kalous
Miroslav Krátký, Ing. Josef Vrchota

Zápasy ve skupinách se podařilo odehrát do 15,15 hodin, celkem bylo odehráno dvacet zápasů. Potom se vítězové skupin utkali o první a druhé místo a druzí ve skupinách o místo třetí. Hry skončily cca ve 16,00 hodin. Počasí, při hře bylo slunečné až parné, v odpoledních hodinách hrozila bouřka, která se naštěstí Dobrušce vyhnula. Ing. Karel Vítek a Miloš Malý průběžně zapisovali výsledky zápasů a následně stanovili toto pořadí:

 1. místo: Ing. Jiří Kučera, Jaroslav Kříž
 2. místo: Ing. Jiří Mračík, Josef Čejpa
 3. místo: Ing. Jaroslav Kocián, MBA, Ing. Petr Starčevský
 4. místo: Miroslav Krátký, Ing. Josef Vrchota
 5. místo: Jiří Dvořák, Ing. Miloš Hodek
 6. místo: Jaromír Podroužek, Bohumil Velička
 7. místo: Ivan Liška, Miroslav Pomahač
 8. místo: Václav Macháček, Jiří Kalous
 9. místo: Blanka Vachová, Petr Brandejs
 10. místo: Ing. Otto Chlupáč, Ing. Jan Vaverka

Po skončení zápasů se hráči a organizátoři přesunuli do zasedací místnosti VGHMÚř, kde společně poseděli u kávy a zavzpomínali na předchozí turnaje. Náčelník Geografické služby AČR a ředitel VGHMÚř vyhodnotili průběh turnaje, předali vítězům putovní pohár a hráčům na 1. až 3. místě diplomy a ceny a všem hráčům na dalších místech upomínky na turnaj. Poděkovali i organizátorům turnaje za jeho přípravu a ocenili přátelskou a pohodovou atmosféru v průběhu celé akce. Na závěr vyjádřili přesvědčení, že se podařilo pokračovat v dobré tradici a všechny přítomné pozvali na 9. ročník tenisového turnaje SENIOR GEO CUP 2018, který se uskuteční dne 29. května 2018 na kurtech tenisového oddílu Horní Počernice. Potom se účastníci turnaje přesunuli do restaurace U Jelena, kde bylo připraveno společné posezení za účasti náčelníka Geografické služby AČR, ředitele VGHMÚř a předsedy Sdružením přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby. Posezení se dále zúčastnilo asi dvacet hráčů a pořadatelů turnaje. Zde přítomní pokračovali v přátelské besedě, vzpomínali na společné zážitky ale i na nepřítomné kamarády. Po 19. hodině odjeli pražští účastníci vozidlem do Prahy a místní se postupně rozešli kolem 22 hodiny. Shodli jsme se, že se akce vydařila, zvláště hodnotíme možnost sejít se a společně posedět.

Na závěr článku uvádíme vítěze prvních sedmi ročníků tenisového turnaje SENIOR GEO CUP jak jsou uvedeni na putovním poháru:

 1. ročník konaný v roce 2010 Ing. Jaroslav Kocián a Ing. Jiří Kučera
 2. ročník konaný v roce 2011 Ing. Ladislav Kebísek a Ing. Jiří Kučera
 3. ročník konaný v roce 2012 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 4. ročník konaný v roce 2013 Antonín Srubjan a Ing. Miroslav Vejda
 5. ročník konaný v roce 2014 Ing. Jiří Kučera a Ing. Milan Petřivý
 6. ročník konaný v roce 2015 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 7. ročník konaný v roce 2016 mjr. v. z. Ing. Miloš Hodek a pplk. Ing. Josef Vrchota

Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek