Mjr. v.v. Jozef Karniš osmdesátiletý.
Blahopřát majoru v. v. Jozefovi Karnišovi k jeho osmdesátinám přišli náčelník Odboru provozu a služeb Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu pplk. Ing. Aleš Stybor, místopředseda Sdružení přátel Vojenské zeměpisné a povětrnostní služby plukovník v. v. Ing. Karel Vítek a člen Sdružení podplukovník v. v. Ing. Dimitrij Pago.
Jubilantovi popřáli hodně zdraví, štěstí, a aby mu ještě hodně roků vydržela jeho vitalita a zájem o práci ve funkci předsedy výboru Společenství vlastníků jednotek. Také jsme poděkovali za mnohaletou poctivou práci ve funkci spojovacího náčelníka Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ).
Jozefovi jsme spolu s přáním předali dárkový balíček a pplk. Ing. Stybor předal Pamětní list k významnému životnímu jubileu od zastupce ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.
Manželé Karnišovi nás srdečně přivítali a potom jsme společně poseděli u bohatého stolu a též si připili na jubilantovo i naše zdraví vynikající moravskou slivovicí.
Povzpomínali jsme spolu s Jozefem a jeho manželkou Jarmilou na akce a události, kterých jsme se společně zúčastnili. Jozef vzpomínal, jak 1. září roku 1958 přijel do Dobrušky a nastoupil ve VTOPÚ na funkci staršího měřiče a později, po absolvování různých školení a kurzů, zastával funkci radiového mechanika a postupně se vypracoval na funkci spojovacího náčelníka VTOPÚ. Tuto funkci zastával 23 roků.
S manželkou Jarmilou hovořili, jak mu tehdejší náčelníka ústavu pplk. Ing. Kánský nabídl v roce 1966 přidělení bytu na Mírové ulici v Dobrušce za podmínky, pokud se ožení. Dále jsme jako dlouholetí příznivci sportu vzpomínali na společně prožité sportovní akce, jako byly „Přechody Orlických hor, Krkonošská sedmdesátka, společné působení ve Veřejné lyžařské škole Dobruška“. Jozef hovořil o vybudování objektů pro letní tábor pro děti na Suchém Dole v Broumovských skalách, kde pomáhá dosud. Popovídali jsme si i o našich dětech a vnoučatech co dělají a jak se jim v současnosti daří.
Bylo to pěkné a přátelské posezení.
Děkujeme Karnišovým za připravené pohoštění a hezký zážitek z našeho společného setkání. Z kterého pořídil kolega Míťa Pago na památku pěkné fotografie. Některé z nich připojuji.
Z celého srdce přejeme Jozefovi k jeho vzácnému životnímu výročí, aby byl ještě dlouho plný elánu a životního optimismu. Přejeme mu hodně zdraví, pohody, štěstí, a radostí v kruhu rodiny.
Podrobnější životopis oslavence je uveden v rubrice „Osobní kronika“ internetových stránek Sdružení: www.vojzesl.cz.
Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek