Pietní akt u památníku generála Churavého
VGHMÚř Dobruška 29. 6. 2022

Dne 30. června 2022 jsme si připomněli 80. let od popravy generála Josefa Churavého. Generál Josef Churavý byl vlastenec, důstojník Čs. armády, zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu Praha, významná osobnost protifašistického odboje, představitel vedení vojenské odbojové organizace „Obrana národa“. Dne 9. října 1941 byl gestapem zatčen, následně surově vyslýchán a dne 30. 6. 1942 popraven.
Dne 29. června 2022 se uskutečnilo u památníku generála Josefa Churavého v objektu VGHMÚř Dobruška vzpomínkové shromáždění k uctění jeho památky. V tento den byla i pokřtěna publikace s názvem „… Vlk vyčíhán a zatčen… Život a odkaz plk. gšt. Josefa Churavého“, vydaná v dubnu 2022. Pietního aktu se zúčastnili zástupci rodiny generála Churavého v čele s Ing. Mojmírem Churavým, dále byli přítomni náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Jan Marša Ph.D, velení VGHMÚř v čele s ředitelem plk. gšt. Ing. Vladimírem Répalem, Ph.D., delegace města Dobrušky vedená starostou Ing. Petrem Lžíčařem, za Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby se účastnil Ing. Karel Vítek, přítomni byli dále zástupci historiků, dobrušské veřejnosti, a bývalí i současní příslušníci úřadu. Slavnostní ráz pietního aktu zvýraznil nástup vojáků z povolání VGHMÚř, přítomnost Vojenské hudba posádky Praha a čestná jednotky s přinesením státní vlajky České republiky.
Hlavní vystoupení přednesl ředitel úřadu plk. Répal, který vyzdvihl hrdinství plukovníka Churavého a jeho odkaz pro současnou a budoucí generace vojenských geografů a meteorologů. Dále vystoupili za rodinu generála Churavého Ing. Mojmír Churavý a místostarosta Dobruška Miroslav Sixta. V rámci pietního aktu byli oceněni medailemi za službu v AČR a pamětními odznaky služby vybraní vojáci VGHMÚř. Následně byla spolu s autory a vydavateli pokřtěna publikace „… Vlk vyčíhán a zatčen… Život a odkaz plk. gšt. Josefa Churavého“. Na závěr pietního aktu byly položeny věnce u památníku generála Josefa Churavého. Po skončení pietního aktu pozval ředitel VGHMÚř rodinu gen Churavého a další hosty k obědu a ke krátkému posezení na Presentační místnosti VGHMÚř.
Připojuji fotografie z pietního aktu.
Zaznamenal Ing. Karel Vítek