Pietní akt k 125. výročí narození generála Josefa Churavého.
Informace.
V pátek 25. října 2019 se u pamětní desky obětem nacistické okupace Československa v budově bývalého Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, uskutečnil za účasti náčelníka geografické služby AČR plk.gšt. Marka Vaňka, ředitele Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plk. gšt. Jana Marši a dalších příslušníků VGHMÚř pietní akt, při příležitosti 125. výročí narození generála Josefa Churavého. Aktu se zúčastnili i zástupci rodiny Churavých a členů Sdružení přátel vojenské geografické a hydrometeorologické služby.
Akt zahájil ředitel VGHMÚř proslovem v kterém zdůraznil zejména význam aktivní účasti příslušníků VZÚ v odboji i jako odkaz pro současnost, v kterém generál Churavý svojí neohrožeností, čestností a statečností sehrál významnou roli a je trvalým příkladem i pro současné příslušníky Vojenské geografické služby.
Ing. Mojmír Churavý vystoupil s projevem obsahující citace přiléhavých „životních“ charakteristik Josefa Churavého jinými osobami v dochovaných dokumentech z poválečného období.
Mezi jinými ředitelem Spořitelny pražské Bohumilem Klímou, ředitelem Katolické charity monsignorem Eduardem Olivou, plukovníkem RNDr. Ubaldenem Kolaříkem a dalšími.
Diametrálně jiná charakteristika Josefa Churavého je uvedena v kapitole „ Odůvodnění v úvodní části rozsudku Vojenského soudu v Praze ze dne 9. března 1940 vedeného proti příslušníkům Vojenského zeměpisného ústavu“. Plné znění tohoto zajímavého článku je uvedeno v rubrice „ Příspěvky “.
Poslední slovo aktu pronesl předseda Sdružení Ing. Bohuslav Haltmar. Zdůraznil v něm požadavek, abychom všichni, nejen současní a dřívější příslušníci Vojenské geografické (topografické) a hydrometeorologické služby, pochopili odkaz Josefa Churavého jako normu svého myšlení a chování v každodenním životě.
Po ukončení aktu následovala beseda zúčastněných. Tématem nebyla jen osobnost Josefa Churavého ale též vzájemná informace o tom co závažného se děje ve Vojenské geografické a hydrometeorologické službě i Sdružení a také v rodině Churavých.
Vratislav Churavý informoval účastníky o tom, že motáky Josefa Churavého z věznice přepsal a jsou připraveny jako brožura k vydání pod názvem „Dopisy generála Churavého rodině z věznice Pankrác“. Plk. Marša přislíbil, v případě potřeby, zařadit brožuru do edičního plánu Úřadu na rok 2021.
Po dvouhodinovém společném besedování jsme se rozešli s tím, že se ještě před koncem roku opět sejdeme.
Zapsal: Bohuslav Haltmar