Publikace vydané Geografickou službou k 100. výročí jejího vzniku
Informace o dostupnosti pro členy Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby


1. Geografická služba ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 1918 – 2018
Publikace A4, 153 stran,
Vydavatel: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha 2017


2. Historie vojenského mapování a leteckého měřického snímkování na území českých zemí
Publikace A4, 59 stran,
Vydavatel: Ministerstvo obrany ČR, Geografická služba AČR 2017


3. Vojenský geografický obzor 1/2018
Sborník Geografické služby AČR vydaný ke 100. výročí vojenské geografie
Publikace A4, 59 stran,
Vydavatel: Ministerstvo obrany ČR, Geografická služba AČR 2018Uvedené publikace mohou získat členové Sdružení přátel vojenské a zeměpisné služby na vyžádání (pouze s vlastním odběrem) na základě domluvy.

Dobruška: Karel Vítek, tel.: 608 156 303, e-mail: karel.rzy@seznam.cz
Praha: Karel Veselý, tel.: 732 969 848, e-mail: karel.vesely.54@gmail.com,
Bohuslav Haltmar, tel.: 724 233 878 , e-mail: vojzesl@seznam.cz
Výdej každou první středu v měsíci od 15,00 hod, Rooseveltova 23
Brno: Marian Rybanský, tel.: 604 440 612, e.mail: marian.rybansky@unob.cz
Tábor: Bohuslav Haltmar, tel.: 724 233 878 , e-mail: vojzesl@seznam.cz
Bude k odběru v Táboře od září 2018