Tenisový turnaj SENIOR GEO CUP 2021

Dobruška 5. října 2021

Dne 5. Října se uskutečnil 11. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR GEO CUP 2021“. Tenisový turnaj byl v tomto roce pořádán jako Memoriál generálmajora Ing. Ladislava Kebíska, dlouholetého náčelníka Topografické služby ČSLA, sportovce a hráče tenisu.
Turnaj zahájil v 9:45 hodin ředitel VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Vladimír Répal, Ph.D, který přivítal přítomné hráče a diváky, popřál všem hezké sportovní zážitky. Na turnaj se přihlásilo pět dvojic, celkem 10 hráčů. Hrály se čtyřhry na jeden vítězný set, v jedné skupině systémem každý s každým, na dvou velmi dobře připravených kurtech. Všechny dvojice splňovaly podmínku, že součet věku dvojice hráčů musí být minimálně 120 roků.
Výsledky soupeření, které skončilo cca ve 12:00 h, byly následující:
  1. Bc. Boris Mičánek, Ing. Antonín Mohelník
  2. Bohumil Velička, Miloš Kvasnička
  3. Václav Macháček, Josef Kovaříček
  4. Ivan Liška, Vítězslav Votava
  5. Ing. Otto Chlupáč, Ing. Jan Vaverka
Po skončení zápasů se hráči a organizátoři přesunuli na oběd a potom do prezentační místnosti VGHMÚř. Zde plukovník Répal spolu s Karlem Vítkem vyhodnotili průběh turnaje, předali vítězům putovní pohár, hráčům na 1. až 3 místě diplomy a ceny. Všichni hráši, na dalších místech, dostali diplomy jako upomínku na turnaj. Na závěr vyjádřili přesvědčení, že se podařilo pokračovat v dobré tradici a všechny přítomné pozvali na 12. ročník tenisového turnaje „SENIOR GEO CUP 2022“ který se uskuteční dne 24. května 2022.
Na závěr článku uvádíme vítěze prvních deseti ročníků tenisového turnaje SENIOR GEO CUP jak jsou uvedeni na putovním poháru:
Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek
Několik fotografií ve fotogalerii zde.