Tenisový turnaj SENIOR GEO CUP 2023
Dobruška 30. května 2023


13. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR GEO CUP 2023“ se uskutečnil dne 30. května 2023 na tenisových kurtech VGHMÚř Dobruška. Tenisový turnaj byl pořádán jako Memoriál generálmajora Ing. Ladislava Kebíska, dlouholetého náčelníka Topografické služby ČSLA, sportovce a hráče tenisu.
Na turnaj se přihlásilo celkem šest dvojic, tří dvojice tenisového oddílu Horní Počernice, dvě dvojice tenisového oddílu v Dobrušce a jedna dvojice VGHMÚř. Hrály se čtyřhry, v jedné skupině, systémem každý s každým, na jeden vítězný set, s počátečním stavem 1:1, do dosažených šesti gamů. K dispozici byly dva velmi dobře připravené kurty. Všechny dvojice splňovaly podmínku, že součet věku dvojice hráčů musí být minimálně 120 roků. Funkcí hlavního rozhodčího turnaje se ujal Karel Vítek, počítání stavu si zajišťovali hráči sami.
Turnaj zahájil v 9,30 hodin náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Jan Marš, Ph.D, který přivítal přítomné hráče a diváky, popřál všem hezké sportovní zážitky. Vyjádřil přesvědčení, že se při vyhlášení výsledků a předání cen všichni sejdeme ve zdraví a dobré náladě. Potom vystoupil předseda Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby a hlavní organizátor turnaje Ing. Karel Vítek. Poděkoval velení VGHMÚř za přípravu a poskytnutí tenisových kurtů a za významnou pomoc při zajištění turnaje. Seznámil přítomné s organizací turnaje, zajištění občerstvení, oběda, vyhlášení výsledků a s možností prohlídnout si Seizmickou stanici Polom.

Hrací skupina:
1. Bohumil Velička, Miroslav Krátký
2. Josef Zuklín, Petr Brandejs
3. Josef Čejpa, Jiří Mračík
4. Vladimír Kotlář, Luboš Petr
5. Ivan Liška, Miloš Kvasnička
6. Peter Tomaščín, Radek Šrol

Zápasy ve skupině se podařilo odehrát cca do 14,30 hodin. Počasí, při hře bylo slunečné a teplotně příjemné. Karel Vítek průběžně zapisovali výsledky zápasů a následně stanovil toto pořadí:
1. místo: Radek Šrol, Peter Tomáščin 10 bodů, skóre 30:11
2. místo: Josef Čejpa, Jiří Mračík 8 bodů, skóre 29:11
3. místo: Ivan Liška, Miloš Kvasnička 6 bodů, skóre 24:18
4. místo: Josef Zuklín, Petr Brandejs 4 body, skóre 18:22
5. místo: Vladimír Kotlář, Luboš Petr 2 body, skóre 18:27
6. místo: Bohumil Velička, Miroslav Krátký 0 bodů, skóre 7:30

Po skončení zápasů se hráči a organizátoři přesunuli do prezentační místnosti VGHMÚř. Zde plukovník Marša spolu s plukovníkem Répalem a Karlem Vítkem vyhodnotili průběh turnaje, předali vítězům putovní pohár a všem hráčům pamětní listy a ceny jako upomínku na turnaj. Ocenili jsme přátelskou a pohodovou atmosféru v průběhu celého turnaje. Na závěr vyjádřili přesvědčení, že se podařilo pokračovat v dobré tradici a všechny přítomné pozvali na 14. ročník tenisového turnaje „SENIOR GEO CUP 2024“ který se uskuteční v úterý 28. května 2024 v Horních Počernicích. Poděkování patří sponzorům turnaje: Řediteli VGHMÚř Dobruška, řediteli VÚGTK Praha a řediteli Zeměměřického úřadu Praha.
Potom se účastníci turnaje přesunuli na Seizmickou stanici Polom, kde se seznámili s historií a současností stanice, prohlédli si její zařízení a záznamy seizmických jevů. Cestou z Polomu se účastníci turnaje ještě zastavili na krátké občerstvení v Pivovarské hospůdce v Dobrušce. Po 18. hodině odjeli pražští účastníci vozidly do Prahy a místní se postupně rozešli kolem 19 hodiny. Shodli jsme se, že se akce vydařila a těšíme se na 14. ročník.
Na závěr článku uvádíme vítěze prvních dvanácti ročníků tenisového turnaje SENIOR GEO CUP jak jsou uvedeni na putovním poháru:

1. ročník konaný v roce 2010 Ing. Jaroslav Kocián a Ing. Jiří Kučera
2. ročník konaný v roce 2011 Ing. Ladislav Kebísek a Ing. Jiří Kučera
3. ročník konaný v roce 2012 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
4. ročník konaný v roce 2013 Antonín Srubjan a Ing. Miroslav Vejda
5. ročník konaný v roce 2014 Ing. Jiří Kučera a Ing. Milan Petřivý
6. ročník konaný v roce 2015 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
7. ročník konaný v roce 2016 mjr. v. z. Ing. Miloš Hodek a pplk. Ing. Josef Vrchota
8. ročník konaný v roce 2017 Ing. Jiří Kučera, Jaroslav Kříž
9. ročník konaný v roce 2018 Ivan Liška, Vítězslav Votava
10. ročník konaný v roce 2019 Ing. Jiří Javůrek, Ing. Antonín Mohelník
11. ročník konaný v roce 2021 Bc. Boris Mičánek, Ing. Antonín Mohelník
12. ročník konaný v roce 2022 Miloš Kvasnička – Ladislav Sýkora

V průběhu turnaje a při vyhlášení výsledků byly pořízeny fotografie. Fotografie z turnaje přikládám.
Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek