Tenisový turnaj o pohár náčelníka Geografické služby AČR

SENIOR GEO CUP“

Dobruška 30. května 2019Jubilejní 10. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR GEO CUP 2019“ pořádal náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk ve spolupráci s ředitelem Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) plukovníkem gšt. Ing. Janem Maršou, Ph.D. a předsedou Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby (Sdružení) plukovníkem v. v. Ing. Bohuslavem Haltmarem. Turnaj se uskutečnil dne 30. května 2019 na tenisových kurtech VGHMÚř v Dobrušce a zúčastnili se jej příslušníci a příznivci Vojenské topografické/geografické/hydrometeorologické služby. Funkcí hlavního rozhodčího turnaje byl pověřen plk. v. v. Ing. Karel Vítek, rozhodování zápasů a počítání stavu si zajišťovali hráči sami.

Turnaj zahájil v 10,00 hodin ředitel VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Jan Marša, Ph.D, který přivítal přítomné hráče a diváky, popřál všem hezké sportovní zážitky. Omluvil náčelníka Geografické služby AČR plukovníka gšt. Ing. Marka Vaňka, který se turnaje nemohl zúčastni z pracovních důvodů. Potom vystoupil místopředseda Sdružení a hlavní organizátor turnaje Ing. Karel Vítek. Nejprve poděkoval velení VGHMÚř za přípravu a poskytnutí tenisových kurtů a příslušníku VGHMÚř Ing. Michalu Královi za významnou pomoc. Seznámil přítomné s organizací turnaje, zajištění občerstvení, oběda a společného posezení po ukončení turnaje v dobrušském pohostinství Retro. Vyjádřil přesvědčení, že se při vyhlášení výsledků a předání cen všichni sejdeme ve zdraví a dobré náladě. Při zahájení turnaje, v jeho průběhu a při vyhlášení výsledků byly pořízeny společné fotografie hráčů, pořadatelů a také momentky z her. Na turnaj se přihlásilo osm dvojic, celkem 16 hráčů. Hrály se čtyřhry na jeden vítězný set, ve dvou skupinách systémem každý s každým, na dvou velmi dobře připravených kurtech. Všechny dvojice splňovaly podmínku, že stanovený součet věku dvojice hráčů musí být minimálně 120 roků.


1. skupina2. skupina
Ivan Liška, Vítězslav VotavaBlanka Vachová, Petr Brandejs
Miroslav Krátký, Josef ZuklinJaromír Podroužek, Bohumil Velička
Miloš Malý, Ing. Jaroslav HertíkIng. Otto Chlupáč, Luboš Petr
Václav Macháček, Josef KovaříčekIng. Jiří Javůrek, Ing. Antonín Mohelník

Zápasy ve skupinách se podařilo odehrát cca do 13,15 hodin, celkem bylo odehráno dvanáct zápasů. Potom se vítězové skupin utkali o první a druhé místo, druzí ve skupinách o třetí a čtvrté místo. Hry skončily cca v 15,00 hodin. Počasí, při hře bylo slunečné a teplotně příjemné. Ing. Karel Vítek a Ing. Michal Král průběžně zapisovali výsledky zápasů a následně stanovili toto pořadí:
 1. místo: Ing. Jiří Javůrek, Ing. Antonín Mohelník
 2. místo: Miroslav Krátký, Josef Zuklin
 3. místo: Ivan Liška, Vítězslav Votava
 4. místo: Ing. Otto Chlupáč, Luboš Petr
Pořadí na dalších místech nebylo stanoveno.

Po skončení zápasů se hráči a organizátoři přesunuli do zasedací místnosti VGHMÚř, kde zastupující ředitele VGHMÚř pplk. Ing. Karel Vykoukal spolu Ing. Karlem Vítkem vyhodnotili průběh turnaje, předali vítězům putovní pohár, hráčům na 1. až 4 místě diplomy a ceny a všem hráčům na dalších místech pamětní list jako upomínku na turnaj. Ocenili jsme přátelskou a pohodovou atmosféru v průběhu celé akce. Na závěr vyjádřili přesvědčení, že se podařilo pokračovat v dobré tradici a všechny přítomné pozvali na 11. ročník tenisového turnaje o pohár náčelníka Geografické služba „SENIOR GEO CUP 2020“ který se uskuteční v Dobrušce 30. května 2020 na tenisových kurtech VGHMÚř. Účastníkům turnaje byla nabídnuta prohlídka Seizmické stanice Polom s případným ubytováním a společným posezením na VŠZ POLOM – Na Skále. Potom se účastníci turnaje přesunuli do pohostinství Retro. Posezení se zúčastnilo dvanáct hráčů a pořadatelé turnaje. Po 19. hodině odjeli pražští účastníci vozidlem do Prahy a místní se postupně rozešli kolem 22 hodiny. Shodli jsme se, že se akce vydařila.

Na závěr uvádím vítěze prvních desíti ročníků tenisových turnajů o pohár náčelníka Geografické služby AČR „SENIOR GEO CUP“.
 1. ročník 2010 Ing. Jaroslav Kocián a Ing. Jiří Kučera
 2. ročník 2011 Ing. Ladislav Kebísek a Ing. Jiří Kučera
 3. ročník 2012 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 4. ročník 2013 Antonín Srubjan a Ing. Miroslav Vejda
 5. ročník 2014 Ing. Jiří Kučera a Ing. Milan Petřivý
 6. ročník 2015 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 7. ročník 2016 Ing. Miloš Hodek a Ing. Josef Vrchota
 8. ročník 2017 Ing. Jiří Kučera a Jaroslav Kříž
 9. ročník 2018 Ivan Liška a Vítězslav Votava
 10. ročník 2019 Ing. Jiří Javůrek a Ing. Antonín Mohelník

Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek