Tenisový turnaj SENIOR GEO CUP 2018

Horní Počernice 5. června 20189. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR GEO CUP 2018“ pořádal náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk ve spolupráci s místopředsedou Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek v. r. panem Ing. Jiřím Trávníčkem, předsedou Sdružení seniorů tenisového klubu panem Ing. Jaromírem Podroužkem a předsedou Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby (Sdružení) plukovníkem v. v. Ing. Bohuslavem Haltmarem. Turnaj se uskutečnil dne 5. června 2018 na tenisových kurtech Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice. Turnaje se zúčastnili příslušníci a příznivci Vojenské topografické/geografické služby. Funkcí hlavního rozhodčího a zapisovatele se ujal pan Ivan Liška, rozhodování zápasů a počítání stavu si zajišťovali hráči sami.
Turnaj zahájil v 10,00 hodin náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek VANĚK, uvedl, že tento turnaj je již každoroční akcí služby a všem přítomným popřál mnoho krásných sportovních zážitky. Vyjádřil dále přesvědčení, že se při vyhlášení výsledků a předání cen všichni sejdeme ve zdraví a dobré náladě. Potom vystoupila starostka Horních Počernic paní Hana Moravcová, která poděkovala Tělovýchovné jednotě Sokol Horní Počernice za zajištění turnaje, popřála všem přítomným hezké sportovní zážitky a předala organizátorům a hostům upomínkové dárky o Horních Počernicích. Předseda Sdružení seniorů tenisového klubu pan Ing. Jaromírem Podroužkem seznámil přítomné s organizací turnaje, zajištění občerstvení, oběda a společné večeře s posezením, které bylo zajištěno v klubové restauraci přímo v areálu Tenisového klubu. Při zahájení turnaje, v jeho průběhu a při vyhlášení výsledků pořídil p. Ing. Karel Tůma společné fotografie hráčů, pořadatelů a také momentky z her.
Na turnaj se přihlásilo devět dvojic, celkem 18 hráčů. Hrály se čtyřhry na jeden vítězný set, ve třech skupinách systémem každý s každým, na čtyřech velmi dobře připravených kurtech. Losování do skupin řídil pan Ivan Liška. Vylosování do skupin bylo následující:

1. skupina
Otto Chlupáč, Jan Vaverka
Ivan Liška, Vít Votava
Jaromír Podroužek, Josef Zuklín

2. skupina
Miloš Malý, Miloš Hodek
Blanka Vachová, Petr Brandejs
Miroslav Krátký, Bohumil Velička

3. skupina
Jaroslav Kocián, Petr Starčevský
Nataša Hadačová, Miloš Kvasnička
Renata Janečková, Jiří Prokopec

Úvodní míček na turnaji spolu zahráli bývalý náčelník topografické služby generálmajor v. v. Ing. Ladislav Kebísek a současný náčelník geografické služby plk. Vaněk. Zápasy ve skupinách se podařilo odehrát do 12,00 hodin. Po obědě se vítězové skupin utkali ve skupině o první až třetí místo systémem každý s každým, druzí ve skupinách o čtvrté až šesté místo a třetí ve skupinách o sedmé až deváté místo. Hry skončily cca v 16,00 hodin. Počasí při hrách bylo po celý den teplé a slunečné. Výsledky zápasů průběžně zapisovali Ing. Karel Vítek a Ivan Liška. Po korekci věku následně stanovili toto pořadí:

 1. místo: Ivan Liška, Vít Votava
 2. místo: Jaroslav Kocián, Petr Starčevský
 3. místo: Miloš Malý, Miloš Hodek
 1. místo: Renata Janečková, Jiří Prokopec
 2. místo: Blanka Vachová, Petr Brandejs
 3. místo: Jaromír Podroužek, Bohumil Velička
 1. místo: Nataša Hadačová, Miloš Kvasnička
 2. místo: Miroslav Krátký, Bohumil Velička
 3. místo: Ing. Otto Chlupáč, Ing. Jan Vaverka
Po skončení zápasů se hráči a organizátoři přesunuli do klubové restaurace Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, kde společně poseděli u večeře a vynikajícího plzeňského piva. Náčelník Geografické služby AČR plk. Vaněk spolu s místopředsedou Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice, spolek v. r. panem Ing. Jiřím Trávníčkem, vyhodnotili průběh turnaje, předali vítězům putovní pohár, všem hráčům diplomy a drobné upomínkové ceny. Poděkovali i organizátorům turnaje za jeho přípravu a ocenili přátelskou a pohodovou atmosféru v průběhu celé akce. Na závěr vyjádřili přesvědčení, že se podařilo pokračovat v dobré tradici a všechny přítomné pozvali na 10. ročník tenisového turnaje SENIOR GEO CUP 2019, který se uskuteční na přelomu května a června 2019 na kurtech ve VGHMÚř v Dobrušce. Posezení se zúčastnilo asi dvacet hráčů a pořadatelů turnaje. Zde přítomní pokračovali v přátelské besedě. Po 18. hodině se účastníci posezení postupně začali rozcházet. Shodli jsme se, že se akce vydařila. Za organizátory z Dobrušky děkuji vedení Tělovýchovné jednoty Sokol Horní Počernice za perfektní zajištění celého turnaje a poskytnuté občerstvení.

Na závěr článku uvádíme vítěze prvních osmi ročníků tenisového turnaje SENIOR GEO CUP jak jsou uvedeni na putovním poháru:

 1. ročník konaný v roce 2010 Ing. Jaroslav Kocián a Ing. Jiří Kučera
 2. ročník konaný v roce 2011 Ing. Ladislav Kebísek a Ing. Jiří Kučera
 3. ročník konaný v roce 2012 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 4. ročník konaný v roce 2013 Antonín Srubjan a Ing. Miroslav Vejda
 5. ročník konaný v roce 2014 Ing. Jiří Kučera a Ing. Milan Petřivý
 6. ročník konaný v roce 2015 Ing. Otto Chlupáč a Ing. Peter Danč
 7. ročník konaný v roce 2016 mjr. v. z. Ing. Miloš Hodek a pplk. Ing. Josef Vrchota
 8. ročník konaný v roce 2017 Ing. Jiří Kučera, Jaroslav Kříž

Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek