Slavnostním shromáždění
při příležitosti 70. výročí vojenské geografie v Dobrušce

Informace

V rámci oslav 70. výročí vojenské geografie v Dobrušce se uskutečnilo 30. září 2021 ve Společenském centru – Kině 70 shromážděni v Dobrušce. Oslavy pořádal ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu generála Josefa Churavého (VGHMÚř) plukovník gšt. Vladimír Répal.
Akce se zúčastnilo několik desítek bývalých a téměř 200 současných příslušníků Vojenského topografického ústavu a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu. Účastníky shromáždění byli rovněž představitelé resortu ministerstva obrany: ředitel Sekce zpravodajského zabezpečení AČR MO (SZZ MO) plukovník gšt. Pavel Skála, poradkyně náčelníka Generálního štábu brigádní generálka Lenka Šmerdová a náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Jan Marša. Shromáždění se zúčastnili také starosta města Dobrušky Petr Lžíčař a místostarosta Miroslav Sixta.
Jako čestní hosté se zúčastnili bývalí náčelníci VTOPÚ a VGHMÚř plukovník Vladimír Šilhavý, plukovník Rudolf Filip a plukovník Karel Brázdil. Dále byli přítomni ředitel Topografického ústavu Armády Slovenské republiky plukovník Maroš Miškolci a představitel geografické služby armády Polské republiky plukovník Arkadiusz Piotrowski.
Po přinesení státní vlajky čestnou jednotkou Posádkového velitelství Praha a slavnostních fanfárách Smetanovy Libuše zahájil plukovník Répal slavnostní shromáždění. Stěžejní vystoupení přednesl plukovník Marša, který vystihl nejvýznamnější odborné a rozvojové mezníky v sedmdesátileté historii VTOPÚ a VGHMÚř. Pozdravné vystoupen předneslií plukovník Pavel Skála, generálka Lenka Šmerdová a starosta města Dobruška Petr Lžíčař. Přítomné pozdravili krátkým vystoupením zahraniční hosté plukovník Maroš Miškolci a plukovník Arkadiusz Piotrowski.
Po ukončení slavnostního shromáždění otevřel ředitel VGHMÚř výstavu dokumentující sedmdesátiletou práci pracovníků VTOPÚ a VGHMÚř. Na vystavených panelech jsou uvedeny fotografie pracovníků a pracovišť.
Závěrem pozval ředitel úřadu přítomné na pohoštění, které bylo připraveno ve foyeru a před společenským centrem.
plk. Ing. Karel Vítek