Den ozbrojených sil ČR a uctění památky generála Josefa Churavého ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu.


Informace.

27. června 2019 se uskutečnil ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu generála Josefa Churavého, před památníkem gen. Churavého slavnostní nástup při příležitosti Dne ozbrojených sil.

Slavnostního aktu se zúčastnili: náčelník geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk, ředitel úřadu plukovník gšt. Ing. Jan Marša PH.D., zástupci města Dobrušky v čele se starostou města panem Ing. Petrem Lžíčařem, zástupci rodiny generála Churavého, Vratislav Churavý a Jan Suchomel, delegace Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby v čele s předsedou Sdružení plk. v. v. Ing. Bohuslavem Haltmarem a příslušníci VGHMÚř  

Ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plk. gšt. Jan Marša, přivítal přítomné a ve svém zahajovacím vystoupení připomenul historický význam 30. června 1918, kdy příslušníci Československé střelecké brigády vykonali slavnostní vojenskou přísahu v městečku Darney ve Francii a uvedl její odkaz pro současnost.

Společně s přítomným náčelníkem Geografické služby AČR byly vyhlášeny personální rozkazy k povýšení, ustanovení do funkcí, udělení medailí a předána ocenění vybraným příslušníkům úřadu.

Dnem 30. 6. 2019 končí služební poměr vojáka z povolání podplukovníkům Ing. Jiřímu Skladowskému, Ing. Petrovi Stehlíkovi a Ing. Karlovi Vykoukalovi. Ředitel úřadu jim poděkoval za dlouholetou práci při plnění úkolů geografického zabezpečení a sdělil, že budou nadále pracovat ve VGHMÚř na odborných funkcích jako občanští zaměstnanci.

Dále ředitel VGHMÚř plk. gšt. Jan Marša vyhlásil rozkazy majoru Ing. Tomáši Diblíkovi a majoru Ing. Zděňkovi Kuběnkovi, kterými se dnem 1. 7. 2019 ustanovují do funkcí ředitelů odborů a povyšují do hodnosti podplukovníků.

Program slavnostního nástupu pokračoval projevem plukovníka Marši, kterým uctil památku generála Josefa Churavého, jež byl 30. června, před 77 lety popraven. Připomněl jeho hrdinství v odbojové činnosti proti nacistické okupaci a jeho odkaz pro současnost.

V závěru starosta Dobrušky a ředitel VGHMÚř položili věnce k památníku generála Churavého.

Slavnostní shromáždění bylo ukončeno státní hymnou.

Od 15 hodiny se sešli příslušníci úřadu, členové Sdružení a zástupci města v zóně oddechu VGHMÚř, kde akce pokračovala přátelským posezením.

Ing. Karel Vítek