Plukovník v. v. Prof. Ing. Václav TALHOFER, CSc., sedmdesátiletý

Dne 22. 10. 2023 se dožívá významného životního jubilea, sedmdesáti roků, plukovník v. v. Prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Václav Talhofer působí v naší armádě od roku 1970, kdy nastoupil na Vojenské gymnázium Jana Žižky v Moravské Třebové. Následně absolvoval vysokoškolské studium v oboru geodézie a kartografie na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ) v Brně, studium ukončil v roce 1978 a nastoupil jako topograf do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce. V roce 1980 zahájil na katedře geodézie a kartografie VAAZ v Brně interní vědeckou aspiranturu v oboru kartografie. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1984 a získal titul CSc. Současně zde působil jako odborný asistent, později vedoucí skupiny kartografie a zástupce vedoucího katedry. V roce 1990 byl jmenován docentem pro obor geodezie a kartografie a v roce 2017 byl prezidentem České republiky jmenován profesorem. Od roku 1996 působil jako vedoucí Katedry vojenských informací o území, v roce 2005 byl již na Univerzitě obrany (UO) Brno ustanoven vedoucím Katedry vojenské geografie a meteorologie. V této funkci působil až do 31. října 2011, kdy ukončil vojenskou kariéru a odešel do zálohy a později do výslužby. V současné době působí vědecky a pedagogicky na Katedře vojenské geografie a meteorologie. Do roku 2018 se jako externí učitel podílel i na výuce v Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně.
Prof. Talhofer dlouhodobě působí ve výboru České kartografické společnosti. V září 2013 byl zvolen jejím předsedou, později prezidentem.
Všichni, kteří měli možnost s Prof. Talhoferem spolupracovat, včetně studentů na UO Brno ho znají jako uznávaného odborníka v ČR i v zahraničí, cílevědomého, pracovitého a kamarádského člověka se smyslem pro humor.
Jménem všech jeho spolupracovníků, přátel a studentů mu srdečně blahopřejeme k významnému životnímu jubileu a do dalších let přejeme mnoho zdaru, radost a pohodu v osobním životě a hlavně pevné zdraví.
V Dobrušce dne 20. října 2023
Předseda Sdružení Ing. Karel Vítek