Pietní akt u památníku generála Churavého ve VGHMÚř Dobruška 29. 6. 2023

Dne 30. června 2023 jsme si připomněli 81. let od popravy generála Josefa Churavého. Generál Josef Churavý byl vlastenec, důstojník Čs. armády, zástupce velitele Vojenského zeměpisného ústavu Praha, významná osobnost protifašistického odboje, představitel vedení vojenské odbojové organizace „Obrana národa“. Dne 9. října 1941 byl gestapem zatčen, následně surově vyslýchán a 30. 6. 1942 popraven.
Pietní akt k uctění památky generála Josefa Churavého se uskutečnil dne 29. června 2023 položením věnců u památníku generála Josefa Churavého v objektu Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) Dobruška. Pietního aktu se zúčastnili: Zástupce rodiny generála Churavého Ing. Vratislav Churavý, za VGHMÚř ředitel úřadu plukovník gšt. Ing. Vladimír Répal, Ph.D., zástupce ředitele plukovník gšt. Ing. Miroslav Plaček a vrchní praporčík nadpraporčík Bc. Lubomír Valeš, za město Dobrušku starosta Miroslav Sixta, místostarosta Jan Špaček a za Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby Ing. Karel Vítek. Po skončení pietního aktu pozval ředitel VGHMÚř účastníky pietního aktu na oběd a od 13,00 hodin k slavnostnímu otevření výstavy připravené k 20. výročí vzniku VGHMÚř.

Slavnostní otevření výstavy k 20. výročí vzniku VGHMÚř
Budova Městského úřadu města Dobrušky v Solnické ulici
29. 6. 2023

V 13,00 hodin byla slavnostně otevřena výstava k 20. výročí vzniku VGHMÚř nazvaná „Vojenská hydrometeorologie a vojenská geografie (v zrcadle času)“. Slavnostního otevření výstavy se zúčastnily delegace města Dobrušky vedená starostou Miroslavem Sixtou, delegace VGHMÚř vedená plukovníkem gšt. Ing. Vladimírem Répalem, bývalí náčelníci VTOPÚ Dobruška plukovník Ing. Vladimír Šilhavý, plukovník Ing. Rudolf Filip, bývalý náčelník VGHMÚř plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk, zástupce rodiny generála Churavého Ing. Vratislav Churavý a předseda Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby Ing. Karel Vítek. Dále byli přítomni tvůrci výstavy Ing. Libor Laža a Ing. Luděk Břoušek, bývalí i současní příslušníci úřadu a další hosté.
Úvodní vystoupení přednesl ředitel úřadu plk. Répal. Přivítal přítomné, zvlášť představil bývalé náčelníky VTOPÚ plk. Šilhavého a plk. Filipa a bývalého ředitele VGHMÚř plk. Vaňka. Poděkoval vedení města za poskytnutí vestibulu a zasedacího sálu budovy Městského úřadu Dobruška v Solnické ulici k instalaci výstavy a za poskytnuté pohoštění. Dále poděkoval autorům výstavy za odvedenou práci při přípravě návrhu výstavy, tvorbu jednotlivých panelů a výběr a přípravu exponátů. Krátce se zmínil o úkolech, které úřad plnil v uplynulých dvaceti letech v oblasti geografického a hydrometeorologického zabezpečení. Na závěr svého vystoupení pozval přítomné ke společnému přípitku a k prohlídce výstavy.

Krátce o výstavě

Výstava „Vojenská hydrometeorologie a vojenská geografie (v zrcadle času)“ je realizována ve spolupráci VGHMÚř a Městského úřadu města Dobrušky. Ukazuje dvě základní odborné působnosti VGHMÚř, vojenskou geografii a vojenskou hydrometeorologii. Větší část výstavy je věnována oboru vojenské hydrometeorologie s cílem více přiblížit dobrušské veřejnosti tuto významnou působnost úřadu. Představeny jsou zejména fyzické ukázky přístrojů, zařízení a pomůcek. Část výstavy je věnována historickému vývoji vojenské geografie a vojenské hydrometeorologie od vzniku samostatného Československa do současnosti a přiblížení aktuální produkce úřadu v oblasti geografického a hydrometeorologického zabezpečení.

Pozvání k návštěvě výstavy k 20. výročí vzniku VGHMÚř

Výstava je umístěna prostorách vestibulu a sálu v prvním patře budovy Městského úřadu města Dobruška v Solnické ulici. Je otevřena od 1. července do 30. září 2023 denně v době od 9,00 do 17,00 hodin a má bezbariérový přístup. Vedení VGHMÚř a města Dobrušky zve odbornou i laickou veřejnost k návštěvě výstavy.
Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek

Několik fotografií ve fotogalerii zde.