Podplukovník v. v. Jan Vaverka osmdesátiletý


Dne 27. ledna 2020 se dožil 80 let bývalý dlouholetý příslušník Vojenského topografického ústavu a Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce podplukovník v. v. Ing. Jan Vaverka.

Podplukovníka v. v. Ing. Jana Vaverku jsme navštívili v jeho bytě v Dobrušce. Blahopřát k jeho životnímu výročí přišli ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu plukovník gšt. Ing. Jan MARŠA, Ph. D. a místopředseda Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby (Sdružení) plk. v. v. Ing. Karel Vítek. Jubilantovi jsme popřáli hodně zdraví, štěstí a hodně vitality při podpoře rodiny, při práci v Klubu vojenských důchodců v Dobrušce, Ski Klubu v Dobrušce a Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby. Současně jsme poděkovali za mnohaletou poctivou práci při výkonu vojenských a občanských funkcí při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení.
Společně jsme si připili na jubilantovo zdraví znamenitou valašskou slivovicí. Potom jsme spolu s Honzou a jeho manželkou Věrou vzpomínali na různé společenské a sportovní akce, kterých jsme se zúčastnili. Honza s Věrkou vzpomínali, jak se seznámili a na společnou životní cestu po posádkách v tehdejším Československu až po nástup do VTOPÚ Dobruška.

Děkuji Honzovi a manželce Věrce za připravené pohoštění a za krásný zážitek z našeho společného setkání.

Na závěr připojuji naše společné foto s jubilantem.

Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek