Bývalý starosta Dobrušky oslavil životní jubileum


29. srpna 2020 oslavil významné životní jubileum – 80 let – bývalý starosta Dobrušky OLDŘICH KLOBAS, který stál v čele města po dvě volební období v letech 1998 – 2006. K 80. narozeninám pana Klobase, osobně mu popřáli hodně zdraví a štěstí současný starosta města Ing. Petr Lžíčař a ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu (VGHMÚř) plukovník Jan Marša. K zástupu gratulantů se přidali i plukovníci Rudolf Filip a Karel Brázdil, kteří dobrušskému útvaru veleli v době starostování Oldřicha Klobase. Vzácným gartulantem byl i bývalý náčelník geografické služby AČR plukovník Karel Raděj.
Velkou zásluhou pana Oldřich Klobase bylo, že se mu podařilo ke zdárnému konci dotáhnout jednání o postavení Dobrušky jako města III. stupně, čímž jí bylo vráceno oprávněné místo politického, ale i hospodářského a kulturního střediska severozápadní části Orlických hor a Podorlicka. Za jeho starostování došlo k rozsáhlým opravám a rekonstrukcím, zejména školních budov, k reorganizaci městského úřadu a rekonstrukci jeho objektů. Pan Oldřich Klobas byl i dlouholetým předsedou dobrušských myslivců. Při reformě geografické služby AČR v roce 2003 podpořil úsilí aby se Dobruška stala sídlem nově vytvořeného VGHMÚř. Nadále úzce spolupracoval s velením útvaru, zejména při zajišťování návštěv zahraničních delegací a jejich přijetí představiteli města na radnici. V současnosti patří úřad mezi největší zaměstnavatele v Dobrušce.
Autor: major Ing. Josef Rada
Foto: Pavel Štěpán