"Historické mapy vydané ve Vojenském zeměpisném ústavu

v období 1968 - 2002".

 

Vojenský zeměpisný ústav za dobu své existence vydával reedice historických map zemí Koruny České a Slovenska. Věren svému historického poslání a tradici se vždy hlásil k odkazu geografů a kartografii působících v minulosti. Historické mapy jsou dokladem jejich dovednosti a umění. Vojenský zeměpisný ústav formou reedice historických map umožnil tak odborné i laické veřejnosti, aby se mohla seznámit s kartografickými a geografickými díly dávných mistrů.

Obsah souboru První mapy Čech, Moravy, Slezska a Slovenska: Klaudyánova mapa Čech, Fabriciova mapa Moravy, Helwigova mapa Slezska, Slovensko na Lazarově mapě Uher. Obsah dalších souborů historických map byl postupně doplňován: Mullerova mapa Čech, Komenského mapa Moravy, Aretinova mapa Čech.

Soubor Vojenské mapování českých zemí obsahuje ukázky map z vojenského mapování prováděného v rámci rakousko - uherské monarchie a z nového mapování z let 1952 -1957. Soubor map Vojenské topografické služby Armády České republiky obsahuje ukázky historických i současných map. Soubor První české výškopisné mapy profesora Dr. Karla Kořistky obsahuje: výškopisný plán Prahy, mapu Krkonoš, mapu okolí Brna, mapu Vysokých Tater. Soubory doplňuje Plán hlavního města Království českého Praha, autor Carl hrabě Vasques Pinas.

Z jednotlivých historických map byly vydány: Klaudyánova mapa Čech, Aretinova mapa Čech, Mullerova mapa Čech, Komenského mapa Moravy, Fabriciova mapa Moravy, Bohemiae Rosa, Výškopisný plán Prahy Karla Kořistky, Speciální mapa Velké Prahy s okolím, Vrstevnicová mapa Krkonoš Karla Kořistky.

Pro vydávání nástěnných kalendářů pro příslušné roky byly využity historické i současné mapy: Mullerova mapa Čech (25 sekcí), ukázky historických map, měřických přístrojů a souprav, Praha na mapě a leteckém snímku, Evropská města na starých mapách, plány bitev sedmileté války, krajská města na mapách 3. vojenského mapování a na mapách z něho odvozených.

Soubory historických map, jednotlivé historické mapy a nástěnné kalendáře jsou uloženy v osobním archivu, s možností jejich náhledu, Ing. Vlastimila Rybenského (e-mail: vrybensky@quick.cz).Historické mapy

Soubory:

1.   První mapy Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

Vydáno k 50. výročí vzniku Vojenské topografické služby CSLA,(27.11.1918-27.11.1968)

Obsah:

1.   Úvod (prof. Dr. Karel Kuchař)

2.   Klaudyánova mapa Cech z r. 1518

3.   Klaudyánova mapa Čech z r. 1518 (výřez - spodní třetina)

4.   Fabriciova mapa Moravy z r. 1569

5.   Helwigova mapa Slezska z r. 1561

6.   Slovensko na Lazarově mapě Uher z r. 1528

2.   Historické mapy Čech, Moravy, Slezska a Slovenska

Zhotoveno jako zkouška tisku nových tiskových forem a materiálů (zelená obálka VZÚ) - 1974

Obsah :

1.   Úvod (RNDr. Jan Klíma)

2.   Klaudyánova mapa Čech z r. 1518

3.   Fabriciova mapa Moravy z r. 1569

4.   Helwigova mapa Slezska z r. 1561

5.   Lazarova mapa Uher z r. 1528

6.   Míillerova mapa Čech z r. 1720 Poznámka: Obálka zhotovena i v ruském jazyku

3.   Historické mapy Čech, Moravy, Slezska a Slovenska (modrá obálka) -1979

Obsah:

1.   Úvod (RNDr. Jan Klíma - stejný text)

2.   Klaudyánova mapa Čech z r. 1518

3.   Fabriciova mapa Moravy z r. 1569

4.   Helwigova mapa Slezska z r. 1561

5.   Lazarova mapa Uher z r. 1528

6.   Múllerova mapa Čech z r. 1720

4.   Historické mapy Čech, Moravy a Slezska (modrá obálka - GS AČR) - 1994 Obsah:

1.   Úvod

2.   Klaudyánova mapa Čech z r. 1518

3.   Fabriciova mapa Moravy z r. 1569

4.   Helwigova mapa Slezska z r. 1561

5.   Komenského mapa Moravy z r. 1627

5.    Míillerova mapa Čech z r. 1720Soubor map Vojenské topografické služby Vydaných u příležitosti 75 let VTS -1993

Obsah:

1.   Úvod

2.   Klaudyánova mapa Čech z r. 1518

3.   Helwigova mapa Slezska z r. 1561

4.   Aretinova mapa Čech z r. 1619

6.   Komenského mapa Moravy z r. 1627 Miillerova mapa Čech z r. 1720

7.   Výškopisný plán Prahy K. Kořistky z r. 1858

8.   Vrstevnicová mapa Krkonoš K. Kořistky z r. 1877

9.   Speciální mapa Velké Prahy s okolím z r. 1921

10.   Generální mapa Prahy z r. 1946

11.   Topografická mapa Karlovy Vary z r. 1989

12.   Topografická mapa České republiky z r. 1993

13.   Fotoplán Prahy z r. 1991


6. Vojenské mapování českých zemí

Soubor map k 80. výročí vzniku TS AČR - 1998

Obsah:

1. Topografická sekce 1: 28 800 z prvního vojenského mapování (1763-1768)

2. Topografická sekce 1: 28 800 z druhého vojenského mapování z r. 1873

3. Topografická mapa 1: 25 000 z třetího vojenského mapování z let 1877-1878

4. Topografická mapa 1: 25 000 z třetího vojenského mapování po reambulaci z r. 1951

5. Topografická mapa 1: 25 000 z nového topografického mapování z r. 1954

6. Topografická mapa 1: 25 000 z nového topografického mapování po čtvrté obnově z r. 1991

7.   Obecně geografická mapa České republiky a Slovenské republiky z r. 1992 Plán hlavního města Království českého Praha (1842 - 1845) Vydáno při příležitosti 80. výročí založení VZÚ- 1999 Autor: Carl hrabě Vasques Pinas (voják a kartograf)


8.   Mullerova mapa Čech

Při příležitosti oslav čtyřiceti let práce VZÚ pro ČSL A - 1985 Obsah: 25 sekcí


9.   První české výškopisné mapy Karla Kořistky

Na počest 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou - 1974

Obsah:

1. Pokus o hypsometrickou mapu okolí Brna (1855)

2. Výškopisný plán Prahy (1858)

3. Mapa Vysokých Tater (1863)

10.   Mapa Krkonoš (1877) Mapa Krkonoš Prof. Dr. Karla Kořistky z r. 1877

Kartograficky zpracováno a vytištěno k 25. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou - 1970 Obsah: Kořistkova mapa Krkonoš

11.   Výškopisný plán Prahy z r. 1858 Prof. Dr. Karla Kořistky Vydáno k 50. výročí založení Vojenského zeměpisného ústavu – 1969

Obsah:

1. Kořistkův výškopisný plán Prahy

2. Vrstevní mapa města Prahy

12.   Soubor historických map

Vydalo MOČR, odbor komunikačních strategií a služeb, Praha - 2004 Zpracoval a vytiskl VGHMU Dobruška

1. Klaudyánova mapa Čech Helwigova mapa Slezska z r. 1561

2. Aretinova mapa Cech z r. 1619

3. Mullerova mapa Cech z r. 1720

4. Topografická sekce 1: 28 800 z druhého vojenského mapování z r. 1873 (list 8-II Praha)

5. Topografická mapa 1: 50 000 z r. 1952

Jednotlivé historické mapy

1. Aretinova mapa Cech z roku 1619

Tisk u příležitosti 70. výročí založení Vojenského zeměpisného ústavu – 1989

Obsah:

1. Aretinova mapa

2.Aretinova mapa Čech z r. 1619 - 1990

3.z r. 1518 Komenského mapa Moravy z r. 1627 - 1994

4. Výškopisný plán Prahy Karla Kořistky z r. 1858 - 1969

5. Vrstevnicová mapa Krkonoš Karla Kořistky z r. 1877 - 1970

6. Speciální mapa Velké Prahy s okolím z r. 1921 - 1993

7. Velká Praha s okolím

Vydáno k 50. výročí Vojenské topografické služby - 1968 Obsah: Speciální mapa 1: 75 000 Velké Prahy s okolím

8. Mullerova mapa Čech z r. 1720 - 1993

9. Klaudyánova mapa Čech z r. 1518 - 1993

10. Klaudyánova mapa Čech z r. 1518

Pamětní list vydaný u příležitosti ukončení činnosti Vojenského zeměpisného ústavu v Praze - 2003

Pamětní list vydaný při příležitosti 80. výročí Vojenského zeměpisného ústavu - 1999

11. Fabriciova mapa Moravy z r. 1569- 1979 Tisk na matsilon

12. Československá socialistická republika měřítko 1: 750 000 z r. 1970 - 1979 Tisk na matsilotf

Kalendáře

1970 - Vojenský zeměpisný ústav Praha

13.           Nástěnný kalendář byl vydán v roce 1969 u příležitosti 50. výročí založení VZÚ Použité ukázky mapové tvorby zpracovány podle archivních podkladů (6 ukázek) 1994 - Miillerova mapa Čech (25 sekcí)

 

1994 - Miillerova mapa Čech (25 sekcí)

Vydal Vojenský zeměpisný ústav Praha v podobě kalendáře pro rok 1994, který je rokem 75. výročí vzniku VZÚ

1995-75 let VZÚ

Vydáno u příležitosti 75. výročí vzniku Vojenského zeměpisného ústavu Obsahuje 12 ukázek historických map, měřických přístrojů a souprav

1996 - VZÚ (Mapa České republiky - jednolist)

Zhotoveno jako zkušební tisk na ofsetovém stroji D-745

1999 - Praha na mapě a leteckém snímku

1998 - 80 let Vojenské topografické služby

1999 - 80 let Vojenského zeměpisného ústavu

2000 - Evropská města na starých mapách

Kalendář představuje mapy osmi evropských metropolí z dílny významného německého kartografa 18. století Mattháuse Seuttera

2001 - Plány bitev sedmileté války 1756-1763

Zpracoval a vytiskl VZÚ Praha z podkladů uložených v Polabském muzeu v Poděbradech (14 ukázek)

2002                - Krajská města na mapách 3. vojenského mapování a na mapách z něho odvozených Zpracoval a vytiskl VZÚ Praha ve spolupráci s firmou INTERGRAPH ČR, spol. s r. o. (14 ukázek)

Ing. Rybenský