Po dvou letech zase společně!
4. května, první středu v měsíci, jsme se zase po dvou letech sešli v budově býv. VZÚ v místnosti „u Balíků“. Protože se téma hovoru stočilo na nemoci, každý měl čím přispět do hovoru. Ale to nevadí, všichni jsme se rádi viděli a těšíme se na červnové setkání. Scházel ale v klubu diskutérů Guru našeho sdružení, Bohouš Haltmar. Je právě v nemocnici a tak ho tímto alespoň všichni pozdravujeme a přejeme brzké uzdravení.
Karel Veselý