Tenisový turnaj SENIOR GEO CUP 2015

Dobruška 14. května 20156. ročník otevřeného tenisového turnaje o putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR, „SENIOR GEO CUP“ pořádal náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek Vaněk ve spolupráci se starostou města Dobrušky Ing. Mgr. Petrem Tojnarem, ředitelem VGHMÚř plukovníkem Ing. Janem Maršou, Ph.D. a předsedou Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby plukovníkem v. v. Ing. Bohuslavem Haltmarem.
Turnaj se uskutečnil dne 14. května 2015 na tenisových kurtech Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu a zúčastnili se ho příslušníci a příznivci vojenské zeměpisné služby. Funkcí hlavního rozhodčího turnaje byl pověřen plk. v. v. Ing. Karel Tůma.
Turnaj zahájil náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Marek VANĚK. Pohovořil o tradici a významu turnaje a popřál všem hráčům hezké sportovní zážitky. Vyjádřil přesvědčení, že se při vyhlášení výsledků a předání cen všichni sejdeme ve zdraví a pohodě. Následně pohovořil starosta Dobrušky Ing. Mgr. Petr Tojnar, který zastoupil město Dobruška, které se poprvé v historii zapojilo do turnaje. Přivítal jménem svým i městského úřadu účastníky a všem popřál mnoho krásných sportovních zážitků. Dále promluvili ředitel VGHMÚř plukovník Ing. Jan Marša, Ph.D. a předseda Sdružením přátel vojenské zeměpisné služby plk. v. v. Ing. Bohuslav Haltmar, který poděkoval velení VGHMÚř za pomoc při zajištění turnaje a všem přítomným potom popřál mnoho krásných sportovních zážitků. Hlavní organizátor turnaje plk. v. v. Ing. Karel Vítek, místopředseda Sdružení seznámil přítomné s organizací turnaje, zajištění občerstvení, oběda a společné večeře s posezením, které bylo zajištěno v dobrušské restauraci U Zelingerů.
Během turnaje pořídil p. Milan Kubec společné fotografie hráčů, pořadatelů a momentky z her. Všechny fotografie budou zveřejněny ve fotogalerii stránek Sdružení Na přípravě a organizaci turnaje se významně podíleli z VGHMÚř o.z. pplk. v. z. Ing. Michal Král a praporčík Vít Rozum.
Na turnaj se přihlásilo celkem osm hráčů. Na dvou velmi dobře připravených kurtech se hrály čtyřhry na jeden vítězný set, systémem každý s každým.
V rámci dopoledního programu bylo odehrány čtyři zápasy. Po obědě v jídelně VGHMÚř poseděli hráči a organizátoři společně u kávy na zasedací místnosti Úřadu a společně zavzpomínali na předchozí turnaje a i na veselé příhody ze společného působení u služby.
Odpolední zápasy byly odehrány cca do 14,30 hodin. Ing. Karel Tůma průběžně zapisoval výsledky zápasů a následně stanovil toto pořadí:

  1. místo: Peter Danč a Otto Chlupáč
  2. místo: Antonín Srubjan a Pavel Srubjan
  3. místo Jaroslav Hertík a Miloš Malý
  4. místo Jan Vaverka a Jiří Šesták

Počasí, při hře bylo proměnlivé někdy i poprchávalo. Na závěr se umoudřilo a svítilo i sluníčko.
Po skončení zápasů ředitel VGHMÚř po ukončení turnaje předal vítězům putovní pohár náčelníka Geografické služby AČR.
Další poháry pro hráče na 1. až 3. místě a pohár pro nejstaršího účastníka Antonína Srubjana, věnovalo město Dobruška. Předal je starosta města Ing. Tojnar. Poděkoval za sebe i město město účastníkům a organizátorům turnaje a ocenil přátelskou a pohodovou atmosféru v průběhu celé akce. Vyjádřil přesvědčení, že společná pořádání turnaje přispějí k ještě většímu sepjetí města s VGHMÚř, potažmo Geografickou službou AČR. V následné besedě uvedl významnou informaci, že město Dobruška společně s Geografickou službou AČR zřídí v Dobrušce do roku 2018 Muzeum Vojenské geografické služby.
Přítomní obdrželi pamětní listy a všichni hráči nově vydanou, výpravnou publikaci o Dobrušce.
Plk. Ing Marša na závěr vyjádřil uspokojení, že se podařilo pokračovat v dobré tradici a všechny přítomné pozval jménem náčelníka služby na příští, 7. ročník tenisového turnaje SENIOR GEO CUP, který se plánuje na přelomu května a června roku 2016 a to opět na kurtech VGHMÚř v Dobrušce.
Tradiční, společenská část turnaje se tentokrát uskutečnila v restauraci U Zelingerů, kde byla připravena společná večeře a přátelské posezení, kterého se zúčastnil i ředitel VGHMÚř plk. Ing. Jana Marša. Posezení se dále zúčastnili: genmjr. v. v. Ing. Ladislav Kebísek, plk. v. v. Ing. Oldřich Baláš, , plk. v. v. Ing. Bohuslav Haltmar, plk. v. v. Ing. Karel Tůma, plk. v. v. Ing. Karel Vítek, pplk. v. v. Ing. Otto Chlupáč, pplk. v. v. Ing. Jan Veverka, Ing. Peter Danč, Ing. Jaroslav Hertík a Miloš Malý.
V přátelské besedě se zavzpomínalo na předchozí zápasy a společné zážitky a i na nepřítomné kamarády a spolupracovníky. Velmi mile zapůsobilo předání malé pozornosti, lahvičky pravé Spišské borovičky, jedním z účastníků turnaje gen. Kebískovi za propagaci turnaje.
Po 18. hodině odjeli pražští účastníci domů, protože spěchali na hokejový zápas našich hráčů s Finskem. Místní se postupně do dvacáté hodiny. též rozešli domů k televizorům
Všichni jsme se shodli, že se akce vydařila. Vedle sportovního vyžití jsme zvláště pozitivně zhodnotili, že turnaj přináší možnost setkání a společného přátelského posezení, které jsou nenahraditelným osobním zážitkem

Na závěr uvádíme vítěze předešlých pěti ročníků tenisového turnaje
"SENIOR GEO CUP" , jak jsou uvedeni na putovním poháru:

  1. ročník, konaný v roce 2010 Jaroslav Kocián a Jiří Kučera
  2. ročník, konaný v roce 2011 Ladislav Kebísek a Jiří Kučera
  3. ročník, konaný v roce 2012 Peter Danč a Otto Chlupáč
  4. ročník, konaný v roce 2013 Antonín Srubjan a Miroslav Vejda
  5. ročník, konaný v roce 2014 Jiří Kučera a. Milan Petřivý

Zaznamenal plk. v. v. Ing. Karel Vítek