SETKÁNÍ S NÁČELNÍKEM GEOGRAFICKÉ SLUŽBY AČR

Při příležitosti ukončení aktivní vojenské služby náčelníka Geografické služby AČR plk. gšt. Ing. Marka Vaňka se s ním 15. prosince 2020 setkali zástupci Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby. Přítomní na setkání zhodnotili více než desetiletou spolupráci deklarovanou v Dohodě o spolupráci mezi Geografickou službou Armády České republiky, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem na straně jedné a Sdružením přátel Vojenské zeměpisné služby na straně druhé .
V  debatě byly vzpomenuty významné akce, které se za uplynulé desetiletí naší spolupráce uskutečnily. Patří mezi ně aktivity spojené s osobou generála Churavého, expozicí vojenské geografie v Městském muzeu města Dobrušky, založení tradice tenisového turnaje o pohár náčelníka služby „SENIOR GEO CUP“, umístění tabule vysvětlující název ulice „U ZEMĚPISNÉHO ÚSTAVU“ v Praze 6 a další. Odborné a společenské akce uskutečněné ve spolupráci s VGHMÚř a katedrou Vojenské geografie a meteorologie UO, byly téměř dvě desítky.
Sdružení informovalo o všech akcích na svých internetových stránkách hojně navštěvovaných na adrese www.vojzesl.cz. Návštěvnost, více než 85 000 shlédnutí (52 330 hod.), svědčí o jejich oblíbenosti jak mezi členy a příznivci Sdružení, tak mezi ostatními příslušníky Služby a odbornou veřejností. Shodli jsme se na tom, že službě fandí mnoho „srdcařů“, kteří mají zájem o to co se v pospolitosti vojenských geografů a meteorologů děje. Na setkání bylo o čem hovořit.
Nezůstalo však jen u vzpomínek na minulost. Dozvěděli jsme se, že Ing. Vaněk bude od 1. ledna 2021 občanským zaměstnancem vojenské správy a bude pracovat u součásti VGHMÚř v Olomouci. Jako příznivec Sdružení chce ve spolupráci s Jaroslavem Žáčkem aktivně upevňovat přátelství mezi bývalými i současnými kolegy a působit na mladší generaci k vytváření a udržování kamarádských vztahů, typických pro topografy. Na konci tříhodinového povídání předal předseda Sdružení našemu novému kolegovi Marku Vaňkovi na památku album s téměř padesáti fotografiemi z průřezu jeho vojenské kariéry.
Dojatý plukovník Vaněk za pozornost poděkoval a vyjádřil vděčnost za to že mohl se všemi  lidmi ve Sdružení spolupracovat a těší se na další spolupráci.
Karel Veselý