Pplk. v. v. Ing. Josef Benedikt

Životopis
Pplk. v. v. Ing. Josef Benedikt se narodil 11. března 1939 v Pisku, kde prožil i své dětství. V Pisku navštěvoval osmiletou základní školu a pokračoval zde i ve studiu na jedenáctileté střední škole, kterou ukončil v roce 1956 maturitní zkouškou.
V záři roku 1956 nastoupil do Ženijně technického učiliště, směr topografický v Litoměřicích. Z ŽTU byl vyřazen v Bratislavě v roce 1959 s hodností poručíka. Následně nastupuje do Dobrušky k Vojenskému topografickému ústavu topografickému odborua jako topograf III. třídy .
V letech 1962 až 1967 studoval na katedře geodézie a kartografie Vojenské akademie v Brně a vrací se do VTOPÚ jako zeměměřický inženýr na funkci náčelníka fotogrametrického odděleni. V letech 1969 až 1971 absolvoval na Vojenské akademii dvouletý dálkový kurz němčiny. Od roku 1971 zastával funkci náčelníka fotogrammetrického oddělení. Fotogrammetrií se zabýval až do svého odchodu do důchodu v roce 1996. Významný byl jeho přinos při rozvíjení metod jednosnímkove fotogrammetrie i stereofotogrammetrie a osobni podíl zejména při zavaděni nových fotogrammetrických přístrojů Topocart s Ortofotem a Kar-toflex do výrobních technologií. Přitom mu pomáhala znalost německého jazyka při komunikaci s německými techniky.
Podplukovník Benedikt byl talentovaný výtvarník. Pro ústav zpracoval množství grafických návrhů a předloh na pamětní listy, diplomy výtvarná řešeni tabuli nových technologii a propagačni expozice služby
Výtvarnému uměni se věnoval od dětství a vedle svého zaměstnaní se v kresbě, malbě a grafice neustále zdokonaloval. Bohatě, zejména v grafice, využíval i poznatků odborného studia z oblasti kartografie a reprodukce. Od roku 1979 byl členem regionální výtvarné skupiny GAMA, s niž se bezmála třicet let pravidelně prezentoval své obrazy, kresby a grafiky. Sám měl více než dvacet samostatných vystav v regionu i mimo něj. V zahraniči pak v Polsku a v Maďarsku. Měl též samostatnou výstavu v prostorách Senátu ČR. Významně se podílel na přípravě druhé společné výstavy obrazů, grafik, fotografu, dřevořezů a dalších prací příslušníků zeměpisné, topografické a geografické služby, která byla na podzim 2008 ve foyeru kongresového sálu Domu armády Praha a následně ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu v Dobrušce. Ziskal řadu oceněni, z nichž patří zejména přední umístěni na více národních přehlídkách neprofesionálnich výtvarníků. V ústředním kole někdejší armádní umělecké tvořivosti dvakrát získal první cenu.
Po odchodu do důchodu v roce 1998 se Ing. Benedikt plně věnuje své výtvarné práci, skautském hnuti a dobrušskému lyžováni.