Ing. Oldřich Bětík

Životopis
Narodil se 18. března 1945 ve Snovídkách na Jižní Moravě. Vesnice leží na rozhraní Hané a Slovácka.
Po ukončení základní školy a osmiletky letech 1951 až 1959 studoval na Střední průmyslové škole stavební, obor geodézie v Brně. Studium ukončil maturitou v roce 1963.
Dále sudoval na stavební fakultě ČVUT v Praze, obor geodézie a kartografie. V roce 1968 promoval a získal titul zeměměřického inženýra. V témže roce se oženil a od té doby žije v Praze.
Jako absolvent vojenské katedry ČVUT nastoupil roční vojenskou službu u armádního geodetického odřadu ve Stříbře. Po absolvování několika cvičení dosáhl hodnosti majora v záloze.
Od roku 1968 pracoval v Geodézii Praha na velkoměřítkovém mapování Prahy a výstavbě metra. Následně na podnikovém ředitelství v oblasti ekonomiky a řízení výroby. Později jako vedoucí výrobního provozu kartografie a polygrafie.
Od roku 1985 do roku 1990 pracoval v Geodetickém a kartografickém podniku Praha (GKP), jako výrobní náměstek ředitele.
Od r. 1990, kdy Geodézie i GKP přestaly existovat, pracoval ve Vojenském zeměpisném ústavu, převážně v oddělení přípravy a řízení výroby. V roce 2003, kdy byla ukončena činnost VZÚ, zastával funkci vedoucího oddělení.
Následně, jako invalida po mozkové příhodě, pracoval jako redaktor u společnosti TOPOGRAF.
Po celou dobu svého pracovního života se aktivně angažoval ve Vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) a Českém svazu geodetů a kartografů (ČSGK) v různých funkcích na pobočkách i v pražském krajském výboru.
Patří k zakladatelům Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby.