pplk. v. v. František Blažek

Životopis
Narodil se 25. května 1934 v Davli u Prahy. Tam vychodil povinnou školní docházku i nástavbový jednoroční učební kurz.
Poté se přihlásil do Vojenského výcvikového střediska Vojenského zeměpisného ústavu v Praze na učební obor reprodukční fotograf (původně na mědirytectví). Nastoupil v září 1949. Výuční list obdržel po závěrečných zkouškách v červenci 1952 a jako osmnáctiletý získal hodnost rotného. Jako výtečník byl vyslán do školy důstojníků v záloze v Rokytnici v Orlických horách. Odtud byl jako rotmistr z povolání převelen do druhého ročníku nově vzniklého Ženijně technického učiliště v Litoměřicích. Z učiliště byl v roce 1955 vyřazen v hodnosti poručíka. Poté nastoupil do funkce zástupce náčelníka oddělení fotoreprodukce ve Vojenském zeměpisném ústavu.
V roce 1958 po vzniku armádních kartoreprodukčních odřadů (KRO) mu byla nabídnuta funkce náčelníka oddělení reprodukce u odřadu v Táboře. Nabídku přijal a až do roku 1974 zastával tuto funkci. V roce 1974 absolvoval jednoroční zdokonalovací kurz ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce.
Poté zastával funkci zástupce velitele KRO. Do důchodu odešel v roce 1991 v hodnosti podplukovníka.
Jako důchodce zastával ještě po dva roky funkci vedoucího tiskárny v Táboře.
Jeho mimopracovním koníčkem byl a až do současnosti je chataření a zahrádkaření. Spolu s manželkou vychovali syna, který žije s rodinou v Broumově.