Profesor Ing. Dr. Josef Böhm, DrSc.

Životopis
Josef Böhm pocházel z rodiny poštovního oficiála Františka Böhma a Marie za svobodna Jamnické. Oba rodiče měli kořeny na Opavsku v selských gruntech v Hadrunku u Suchých Lazců a Kamence. Josef se narodil - s odstupem dvou let po dvojčatech Františkovi a Marii - 21. srpna 1907 na Jaktařském předměstí v domě na Otickém pásmu (aktuálně třída Spojenců) 22. Pojmenovali jej na památku kmotra Josefa Šeděnky.
Již ve školním období v Opavě Josef Böhm vynikal v matematice, fyzice a dalších přírodních vědách. S vyznamenáním maturoval na českém gymnáziu. Poté odešel studovat zeměměřičství na českou techniku v Praze. I když dostal nabídku na vysoké škole setrvat, přes zájem o teoretickou kartografii, zvítězila u něj představa praxe v terénu.
V roce 1929 nastoupil u katastrálního úřadu ve Frývaldově (dnešní Jeseník), regionu s německým obyvatelstvem, kam za republiky přicházeli státní zaměstnanci českého původu. Jako sportovce jej lákala místní příroda a zdokonalení v německém jazyce. V terénu neprováděl měření mechanicky podle matematických výpočtů. Inovátorsky při měření zohlednil terénní podmínky a atmosférické poměry.
Od roku 1932 až 1937 pobýval v Opavě, kde Böhma místní úřad pověřil mapováním zceleného Hlučínska a Ostravska. Klíčovým se v jeho další kariéře stal rok 1935, kdy na ČVUT obhájil dizertaci a při její obhajobě zaujal přednostu Ústřední triangulační kanceláře v Praze Josefa Křováka. Od roku 1919 totiž jeho pracovníci prováděli na území mladé republiky měřičské práce, jejichž cílem bylo vytvořit v Československu jednotnou triangulační síť a provázat ji se zahraničím. Josef Böhm zpětně považoval svou práci v letech 1937-1945 na geodetických základech ČSR, kdy měl za úkol zahuštění a vyrovnání triangulační sítě I. řádu, za nejšťastnější období svého života.
Po válce Josef Böhm zahájil akademickou dráhu. Odešel do Brna, kam bylo z Prahy přeloženo studium zeměměřičství, a pomohl na Moravě budovat českou techniku po zrušení vysoké školy německé. Takřka okamžitě dosáhl profesury a vedl ústav vyšší geodezie. V Brně rovněž vyučoval astronomii, geofyziku a matematickou kartografii. V roce 1951 byl jako jeden z našich nejvýznamnějších odborníků v zeměměřičství požádán, aby jako pedagog přešel do Brna na Vojenskou technickou akademii, Katedru geodezie, kartografie a topografie, kam byla kartografie přesunuta. Po dvou letech si jej ministerstvo školství vyžádalo k vedení nově zřízené zeměměřičské fakulty na ČVUT v Praze. Profesor Böhm napsal zásadní vědecké práce svého oboru. Československo pravidelně zastupoval na mezinárodních konferencích a požíval zde značného renomé. V období normalizace, kdy byl v roce 1971 předčasně penzionován, zůstal se svými kolegy a žáky nadále v kontaktu. Pracoval na učebnicích a odborných studiích.
Odpočinek a kondici našel ve sportu. Od mládí plaval, v Opavě mimo jiné založil plavecký klub a soutěžil v atletických disciplínách. Při četných studijních pobytech v zahraničí provozoval vysokohorskou turistiku. Vystoupil mimo jiné na Mont Blanc a Matterhorn, sestoupil do kráteru Etny. Na škole na vrcholové úrovni vlastním příkladem propagoval kanoistiku a lyžování.
Náš přední zeměměřič a kartograf Josef Böhm zemřel v Praze 19. 8. 1993.
Jaromíra Knapíková
Z cyklu: Opava a její rodáci