MJR. JIŘÍ BOUŠKA

Životopis
Jiří Bouška se narodil 12. 3. 1932 ve Voznici, okres Dobříš. Po skončení základní a střední školy nastoupil 1. 9. 1947 do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze jako elév na fotogrammetrický odbor, kde absolvoval kartograficko-reprodukční kurz, který ukončil v roce 1948.
V období od 1. 11. 1948 do listopadu 1950 vykonal základní vojenskou službu a poté nastoupil do Školy důstojníků v záloze dělostřeleckého směru ve Vyškově, kterou ukončil 29. 9. 1951 jako podporučík a nastoupil do vznikajícího Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška na fotogrammetrický odbor V roce 1953 absolvoval Vojenskou topografickou školu v Dobrušce. V letech 1966 až 1967 absolvoval roční Kvalifikační kurz důstojníků topografické služby na Vojenské akademii v Brně.
Od 1. 10. 1951 zastával ve VTOPÚ funkce fotogrammetr 2. třídy, fotogrammetr 1. třídy a zástupce náčelníka 1. fotogrammetrického oddělení FO. Od 31. 8. 1963 byl ustanoven do funkce náčelníka 1. fotogrammetrického oddělení, kterou zastával do 31. 8. 1967.
V rámci svého působení na pracovišti fotogrammetrie se podílel zejména na tvorbě topografických map 1:25 000, plánech měst 1:10 000 a později na 1. a 2. obnově topografických map 1 : 25 000. Prováděl dle potřeby i specielní fotogrammetrické práce pomocí letecké i pozemní stereo fotogrammetrie.
K těmto pracím byly postupně instalovány a využívány vyhodnocovací Stereoplanigrafy C-5 firmy Carl Zeis Jena (NDR), Stereoautografy Wild A4 a Wild A8 (Švýcarsko), Stereoautograf SPR-2 (SSSR) a pozemní stereoautograf „Orel“ (z 1. republiky).
Po ukončení dokonalovacího kurzu při VA Brno v r. 1967 byl převelen na Výpočetní středisko VTOPÚ na funkci vedoucí směny pracoviště děrnoštítkového provozu, kde organizoval práci jak k plnění projektů VTOPÚ i celoarmádních projektů. Dle potřeby vytvářel programy pro děrnoštítkové stroje. Po postupném převedení programů na samočinný počítač Minsk 22 byl v roce 1977 ustanoven do funkce starší důstojník, organizátor provozu samočinného počítače VPS, kde působil do 30. 9. 1979.
Dnem 1. 10. 1979 byl na vlastní žádost přeložen do zálohy.
Major Bouška Jiří, byl nositelem medaile „Za službu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1955.
Spolupracovníci vzpomínají zejména na jeho kamarádskou povahu, přímost v jednání a ochotu k odborné i osobní pomoci.
Po ukončení aktivní služby pracoval od roku na ONV Rychnov nad Kněžnou, jako samostatný pracovník zvláštních úkolů. V roce 1986 nastoupil na hospodářsko-technický úsek v podniku ADAST Dobruška.
Do důchodu odešel 12. března 1989, ale na částečný úvazek zde pracoval až do roku 2001.
Jiří Bouška byl sportovně založený, hrál aktivně fotbal a hokej, později jen rekreačně a dlouhodobě působil ve fotbalovém oddílu SK Dobruška jako funkcionář a trenér žáků.
Od mládí byl fotoamatér. Jeho dalším dlouholetým koníčkem byla práce s PC, na kterém zvládal veškeré práce, včetně jednoduchého programování.
Vroce 1986 zakoupil starou chalupu v Bolehošti Lipinách, kterou sám zrenovoval a kde žil. Pracoval pro místní Sokol Lipiny v oblasti foto-video dokumentace a údržby webové stránky apod.
Byl dvakrát ženatý.
Jiří Bouška zemřel 23.června 2022.