Pplk. Jaromír BRYNDA

Životopis
Narodil se 8. května 1944 ve Velvarech, okres Kladno. Po skončení základní školy studoval na Průmyslové škole hornické na Kladně, studium po dvou letech přerušil a nastoupil jako pomocný slévač v Kovohutích ve Velvarech. Zde se po náboru v roce 1964 přihlásil ke studiu na Ženijně technické učiliště (ŽTU )-topografický směr v Bratislavě.
Před nástupem na ŽTU prošel tříměsíčním vojenským kurzem pro nematuranty, vlastní studium absolvoval v letech 1964 až 1966. Z ŽTU byl vyřazen jako poručík dne 1. srpna 1966 a nastoupil do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce na funkci náčelníka topografické skupiny u Topograficko-geodetického odřadu (TGO).
Zde až do roku 1995 postupně zastával funkce náčelníka měřické skupiny, zástupce náčelníka oddělení.Jako výkonný topograf pracoval na plnění úkolů 1. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000, topografického mapování území státu v měřítku 1 : 10 000. Jako redaktor a revizor se zůčastnil topografické části 2. a 3. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000. Účastnil se jako geodet vyměřování a vyznačování státních hranic s Rakouskem. K 1. říjnu 1995 byl ustanoven na funkci vedoucí starší důstojník Střediska redakce a leteckých snímků, kterou zastával až do svého odchodu do zálohy dne 31. března 1997. Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání pracoval od 1. dubna 1997 do 31. prosince 2002 jako technický pracovník na oddělení kartografických a geografických podkladů..
Celkem pracoval ve VTOPÚ v Dobrušce více jak 36 roků.
Podplukovník Brynda, obdržel za svoji práci v roce 1978 medaili „Za službu vlasti“ a v roce 1985 medaili „Za zásluhy o obranu vlasti“.
Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dne 1. října 1983.