PPLK. FRANTIŠEK ČAPEK

Životopis
Pplk. v.v. František Čapek se narodil 23. května 1935 v obci Rudná, okr Praha – západ. Povinnou školní docházku zahájil v Jinočanech , posléze v Ořechu u Prahy v Řeporyjích a v Jílovém u Děčína.
1.září 1950 nastoupil do Vojenského výcvikového střediska (VZÚ) Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde se během tří let učil v oborech kartografie a reprodukční technika. Školu ukončil výučním listem v oboru kreslič map - kartograf.
V průběhu třetího ročníku školy vykonal vojenskou základní službu a poté nastoupil jako voják z povolání v hodnosti četaře k vyhodnocovacímu oddělení fotogrammetrického odboru Vojenského topografického ústavu v Dobrušce, jako fotogrammetrický technik - vyhodnocovatel.
Od září 1957 zastával funkce fotogrammetrický laborant. Od října 1958 do října 1959 zastával funkci staršího řidiče u velitelské roty VTOPÚ. Od října 1959 do srpna 1960 byl opět na funkci fotogrammetrický laborant – vyhodnocovatel.
Dne 1. 10. 1960 byl přijat za praporčíka z povolání v hodnosti nadrotmistr s určením do funkce starší fotogrammetrický laborant, fotograf. Maturitní zkoušku z učiva Jedenáctileté střední školy získal dálkovým studiem v roce 1962. Od 1. 9. 1963 do 30. 7. 1965 zastával funkci staršího kresliče oddělení vojenských geografických a topografických popisů Geodetického odboru.
Současně s výkonem této funkce externě absolvoval Ženijně technické učiliště - topografický směr v Bratislavě. Studium ukončil dne 1. srpna 1966 a současně povýšen do hodnosti poručíka.
V období od 1. 8. 1966 do 31. 10. 1971 zastával funkci náčelníka topografické skupiny – starší topograf Topo-geodetického odřadu (TGO) VTOPÚ. V ní se podílel na tvorbě topografických map v měřítku 1 : 25 000 v S-52 a na topografickém mapování v měřítku 1 : 10 000.
Od 1. 11. 1971 do 8. 8. 1973 zastával funkci náčelníka sestavitelské a konstrukční skupiny. V následujících letech zastával funkce náčelníka kartografické skupiny, náčelníka oddělení leteckých snímků, náčelníka oddělení utajení, náčelníka měřické skupiny topografického oddělení TGO a náčelníka topografického oddělení TGO. Do hodnosti podplukovníka byl jmenován dne 1. května 1983
Dnem 31. 8. 1990 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání, a přeložen do zálohy a odešel do důchodu.
Celkem odpracoval ve VTOPÚ, při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení, 37 roků.
Podplukovník v. v. František Čapek je nositelem vyznamenání „Za službu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1969 a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“.
František Čapek byl ženatý, s manželkou Zdeňkou, která byla rovněž zaměstnána celoživotně ve VTOPÚ a bydlí v Dobrušce. Vychovali dceru Zdenu a syna Libora.
Zemřel 31. ledna 2016.