Plk. V. v. Ing. Vlastimil Čapek

Životopis
Narozen 23. 7. 1946, Miletín.
Po ukončení základní devítileté školy absolvoval Vojenskou školu Jana Žižky z Trocnova v Bratislavě, kde zahájil dvouletou základní vojenskou službu.
Po maturitě nastoupil ke studiu Vyššího dělostřeleckého učiliště v Martině, kde dokončil vojenskou základní službu. Studium učiliště ukončil státní závěrečnou zkouškou a získal titul promovaný pedagog s aprobací matematika a fyzika. Zároveň byl vyřazen v hodnosti poručíka.
Kariéru vojáka z povolání začal jako velitel průzkumné čety velitelské baterie kanonové dělostřelecké brigády. V letech 1970 – 1975 studoval na Vojenské akademii v Brně obor geodézie a kartografie. Od roku 1975 do roku 1988 byl starším důstojníkem skupiny topografické služby velitelství 10. letecké armády, poté náčelníkem topografické služby velitelství 10. letecké armády. V obou funkcích hlavní pracovní náplní byla oblast topograficko - geodetického zabezpečení letectva, zásobování topografickými a speciálními mapami útvarů letectva, koordinace geodetického zabezpečení letišť a leteckého měřického snímkování. Po reorganizaci letectva a PVO byl od roku 1997 do roku 2001 náčelníkem geografické služby velitelství Vzdušných sil AČR.
V roce 2001 byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání splněním podmínek nároku na starobní důchod.
Od roku 2001 pracoval jako občanský zaměstnanec ve VTOPÚ, později ve VGHMÚř. Pracovní poměr ukončil 31. prosince 2009.