Ing. Vladimír Čihák

Životopis
Ing. Vladimír Čihák se narodil 30. května 1944 v Praze. Tamtéž také maturoval na jedenáctileté škole v roce 1961. Na Vysokou školu chemicko - technologickou nastoupil v roce 1962 a úspěšně ji dokončil v roce 1967 ve specializaci elektrochemie. Po studiu na VŠCHT nastoupil na několik dní ( před základní vojenskou službou ) do chemického závodu “ Spolana Neratovice “.
Do vojenské základní služby nastoupil na jeden rok jako absolvent VŠ. Po zácviku v divizní škole absolventů nastoupil k tankovému pluku v Šumperku a byl určen velitelem čety radiačního a chemického průzkumu. ( Tahle specializace Ing. Čiháka byla později využívána ve VZÚ při nácvicích BoPo a štábních cvičeních ). Základní službu ukončil v roce 1968, v hodnosti podporučíka.
Po ukončení voj . zakl. služby nastoupil zpátky do závodu Spolana Neratovice, tam zjistil, že nemá domlouvené místo a rozvázal pracovní poměr. Posléze nastoupil do BaL, ( Barvy a laky n.p. ) do oddělení tiskových barev. V této souvislosti si doplnil vzdělání na VŠCHT Pardubice postgraduálním studiem “ Nátěrové hmoty “. V BaL začal jeho styk s VS 090 spolupráci na ofsetových přenosových barvách, zejména s Ing Jelínkem a poté s Ing. Horkým. Vzhledem k neplnění slibů podnikem ( získání podnikového bytu ) rozvázal pracovní poměr.
V roce 1977 přijal zaměstnání ve VS 090 Praha a byl zařazen do “ Skupiny kartografické tvorby a reprodukce “ na místo chemického inženýra v laboratořích. Dobře zapadl do kolektivu a byl nositelem i spolupracovníkem při řešení řady úkolů. Ačkoliv se hlavně vyvíjely materiály pro kartoreprodukci, Ing. Čihák se plně věnoval řadě úkolů technického rozvoje, zejména :
Kartografie - od procesů ruční kresby, přes ruční rytí; strojové kresby a rytí až do plně digitalizované kartografické tvorby.
Kartoreprodukce - od fotografie přes kontatní kopírování na tiskové desky ovrstvené zcitliveným kolodiem, používání diazografických fóliových materiálů a Al tiskových desek
již průmyslově ( také upravovaných v ústavech VTS ) ovrstvených fotopolymery nebo fotorezisty, včetně všech technologických pomůcek.
Polygrafie - tisk přímými barvami, posléze tisk stabilizovanými barvami přímými pro mapy a stejnými čtyřbarvotiskovými pro ostaní polygrafickou produkci, včetně pomůcek a upřesňováni technologických postupů.
Zabezpečování nových technologii, přístrojové techniky, materiálů a pomůcek pro rozmnožovny i razitkárny.
V roce 1988 dokončil postgraduální studium na VŠCHT Pardubice Nehalogenstříbrné procesy a produkty. V roce 1992 při reorganizaci VTS byla Skupina kartografické tvorby a reprodukce přičleněná k VZÚ a Ing. Čihák pokračoval na dalším rozvoji kartografie. Technický rozvoj technologie tisku map měl vyustit ve vyřazení kartoreprodukčních procesů a v přímem spojení digitální tvorby, digitálního nátisku a tiskového stroje, který si sám tvoří tiskové formy. Úkol byl ukončen odzkoušením jednotlivých kroků postupu a akvizičním požadavkem na tiskový stroj. Dále na stejné úrovni nebylo pokračováno, protože skupina byla v roce 2003 organizační úpravou rozpuštěna.
Ing.Čihák odešel do předčasného důchodu v roce 2003 a s manželkou odešel bydlet na chalupu v podhůři Železných hor. V současné době žije na chalupě i v Praze. Byl dvakrát ženatý, s první maželkou má dva dospělé syny; druhá mu zemřela v roce 2008.
Ing. Čihák je autorem a spoluautorem řady přijatých přihlášek vynálezů, pokrývající výsledky výzkumné a vývojové činnosti jeho pracoviště.
Svou práci dělal rád. Byl přínosem pro TS.