Podplukovník v. v. Ing. Jaroslav ČTVRTEČKA

Životopis
Dne 12. května 2014 se dožívá 70 let bývalý příslušník Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce a dlouholetý náčelník kartoreprodukčních pracovišť 10. letecké armády a Vzdušných sil AČR podplukovník v. v. Ing. Jaroslav Čtvrtečka.
Jaroslav Čtvrtečka se narodil 12. května 1944 v Bohuslavicích nad Metují. Po absolvování základní školy nastoupil do Vojenského gymnázia Jana Žižky v Bratislavě, které ukončil v roce 1961 maturitou. Dále pokračoval jako posluchač topografického směru Ženijně technického učiliště Bratislava, zde v rámci studia ukončil základní vojenskou službu a při vyřazení dne 31. 7. 1964 byl jmenován poručíkem z povolání. V období od 11. 7. 1966 do 22. 7. 1970 absolvoval studium oboru geodézie a kartografie na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (VAAZ), kde obhájil diplomovou práci a získal titul zeměměřického inženýra.
Po absolvování VAAZ nastoupil dne 23. 7. 1970 do VTOPÚ na funkci náčelníka měřické skupiny-staršího geodeta Topograficko geodetického odřadu. Dnem 10. června 1971 byl přemístěn ke Kartoreprodukčnímu odřadu 10. Letecké armády (LA) v Hradci Králové na funkci zástupce náčelníka a později ustanoven do funkce náčelníka tohoto odřadu. V roce 1990 se stal náčelníkem 10. akro v Hradci Králové, tuto funkci vykonával až do roku 1997, kdy se stal náčelníkem Kartoreprodukčního odřadu Vzdušných sil v Praze - Kbelích. U 10. akro se věnoval řízení kartoreprodukčních prací, zejména dotisku bojové situace do topografických map a speciálních údajů důležitých k řízení leteckého provozu. Dále zabezpečoval tisk zvláštních případů za letu, pro školení pilotů. Dne 30. května 1999 odešel do starobního důchodu.
Jaroslav Čtvrtečka se ve svém volném čase závodně se věnoval sportovní střelbě a to jako závodník i rozhodčí. Jako aktivní střelec se významně angažoval při výstavbě podzemní střelnice v objektu bývalého vojenského soudu v Hradci Králové. S předsedou střeleckého kroužku VTOPÚ pplk. Dobrovolným zorganizovali v první polovině devadesátých let minulého století soutěž ve střelbě ze služební pistole mezi družstvem VTOPÚ a 10. akro. Střílelo se střídavě v Dobrušce a Hradci Králové a ze tří ročníků této soutěže "Jarda" dvakrát zvítězil. Jeho celoživotním koníčkem je filatelie, které se věnuje i jako dopisovatel filatelistických časopisů. Má zájem pracovat i v důchodovém věku v oboru vojenské topografie.
Jaroslav Čtvrtečka žije v Hradci Králové, je rozvedený a má dvě dcery.