Pplk. v. v. Antonín DOBROVOLNÝ

Životopis
Antonín Dobrovolný se narodil 30. srpna 1945 v Budišově u Třebíče. Jedenáctiletou střední školu ukončil maturitou ve Velké Bíteši v roce 1962 a v témže roce nastoupil jako žák školní jednotky topografického směru v Ženijně technickém učilišti v Bratislavě. Z učiliště byl vyřazen 31. července 1965 v hodnosti poručíka.
Poté nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) do Dobrušky na funkci náčelníka skupiny - geodeta u Topograficko-geodetického odřadu (TGO). Později zastával funkci náčelníka měřické skupiny-starší topograf. Tuto funkci zastával až do 29. května 1985. Podílel se především na plnění úkolů geodetického zaměření polních letišť, topografickém mapování území státu v měřítku 1 : 10 000 a topografické části 2. a 3. obnovy map měřítka 1 : 25 000 na ktrých prováděl rekognoskaci. Rovněž pracoval na revizi a údržbě trigonometrické sítě, vyhledávání inženýrských sítí a na gravimetrickém měření. Prováděl též geodetické práce při vyměřování a vyznačování státních hranic. Při plnění odborných úkolů v letech 1964 až 1984 působil na celém území tehdejšího Československa. Zúčastnil se řady odborných taktických cvičení TGO.
Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. května 1983.
Dne 30. května 1985 byl ustanoven na funkci důstojníka pro mobilizaci organizačního a kádrového oddělení VTOPÚ. Od 1. listopadu 1992 zastával funkci důstojníka pro organizační a mobilizační věci skupiny velení VTOPÚ a od 1. října 1995 funkci staršího pracovníka štábu VTOPÚ, kterou zastával až do svého odchodu do zálohy dnem 31. srpna 2000. V uvedených funkcích řídil především práce na mobilizačním plánu a funkci velitele závodní stráže a kynologa VTOPÚ.
Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání pracoval od 1. září 2000 do 30. listopadu 2007 jako technický pracovník na oddělení kontroly názvosloví VTOPÚ, kde využíval své dlouholeté zkušenosti.
V letech 2003 až 2005 se podílel na přebírání mapových podkladů z archivních fondů Vojenského zeměpisného ústavu.
Celkem odpracoval při plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení přes 42 roků.
I po odchodu do důchodu zůstal odborně činný. Je zakládajícím členem Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby v posádce Dobruška, v kterém se aktivně zapojil do pracovního týmu Sdružení, který vytváří digitální archiv historických fotografií z podkladů uložených ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu i od bývalých příslušníků ústavu.
Antonín Dobrovolný se závodně věnoval sportovní střelbě a to nejen jako závodník ale i rozhodčí. Významně se angažoval v osmdesátých letech při výstavbě svazarmovské střelnice v Dobrušce. Spolu s předsedou střeleckého týmu 10. kartoreprodukčního odřadu pplk. Čtvrtečkou zorganizovali soutěžní turnaj ve střelbě ze služební pistole mezi družstvem VTOPÚ a 10. KRO, který probíhal ve třech ročnících. V silném obsazení Tonda jednou zvítězil.
Antonín Dobrovolný v Dobrušce postavil rodinný dům, který později prodal a poté koupil a opravil starší domek v Podbřezí u Dobrušky, kde žije se svojí současnou manželkou Jitkou.
Z prvního manželství má dceru a syny - dvojčata.