Doležal Luboš

Životopis
Luboš Doležal se narodil 21. prosince 1933 v městysi Šaratice. Jeho otec pocházel z Blažkova na Českomoravské Vysočině, pracoval ve Starobrněnském pivovaru jako strojník. Matka pocházela ze Šaratic. Rodiče spolu s ním vychovali dva starší bratry.
V roce 1951 získal výuční list portrétního fotografa a v roce 1953 nastoupil do Vojenské akademie- katedru geodézie a kartografie na místo reprodukčního fotografa (u št. kpt. Karla Čermína).
V roce 1961 si doplnil odborné vzdělání v Praze a získal odbornost reprodukčního fotografa. Následně zahájil dvouleté studium na Grafické škole. Maturitní zkoušky složil v Banské Bystrici, v roce 1967.
K zvýšení odborných znalostí absolvoval celou řadu stáží na příklad v Brněnské Grafii, Rudém Právu, Vojenském zeměpisném ústavu, Vojenském kartografickém ústavu i jinde. Získané praktické zkušenosti uplatnil v laboratoři katedry pro praktickou výuku posluchačů.
Luboš Doležal pracoval na katedře geodézie a kartografie od roku 1953 do roku 1998, kdy odešel do důchodu.
Díky jeho vědomostem a praktickým znalostem získal úctu od všech učitelů katedry, zejména přednášejících obory karto - polygrafie a reprodukční fotografie.
Svým podílem se zasloužil o velmi dobrou odbornou úroveň stovek absolventů katedry, kteří prošli jeho reprodukčními laboratořemi.
To, že byl dobrým učitelem a člověkem svědčí i to, že do dnešního dne má a udržuje se studenty velmi dobré přátelské vztahy.
Sám hodnotí životní období na katedře za velmi šťastné.