Podplukovník v. v. Jaroslav DVOŘÁK

Životopis
Jaroslav Dvořák se narodil 22. července 1946 v Opočně. Po ukončení základní devítileté školy pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole strojnické v Dobrušce, kterou ukončil maturitou v roce 1965.
V letech 1965 až 1968 absolvoval spojovací učiliště v Novom Meste nad Váhom. Z kterého byl vyřazen dne 21. 7. 1968 v hodnosti poručíka a převelen k Západnímu vojenskému okruhu, 13. tankové divizi, 13. vrtulníkové letce.
Dnem 4. 9. 1969 byl převelen ke 2. spojovací letce Vojenského východního okruhu v Trenčíně, kde působil do 30. 8. 1970 ve funkci důstojníka štábu. V roce 1970 nastoupil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, obor palubní radiotechnické prostředky. Studium ukončil ze zdravotních důvodů na vlastní žádost v roce 1971. Poté byl přemístěn k 30. Stíhacímu a bombardovacímu leteckému pluku do Hradce Králové. Tam postupně zastával funkce staršího technika, staršího technika pro motory, technika letadla a staršího technika pro fotografické vybavení.
19. října 1978 byl přemístěn k Ústřední topografické základně, její části dislokované v Dobrušce a ustanoven starším technikem na oddělení elektrotechnickém a komparačním. Postupně zastával funkce Hlavní inženýr výroby, oprav a komparace techniky – zástupce náčelníka střediska, Starší inženýr střediska výroby, oprav a komparace topografické techniky a Zástupce náčelníka střediska výroby, oprav a komparace topografické techniky.
Dnem 10. dubna 1989 byl v hodnosti podplukovníka přemístěn k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) na funkci Zástupce náčelníka seizmické stanice výpočetního střediska geodetických základů a od 9. srpna 1995 až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání 30. června 2000 zastával funkci Náčelníka skupiny správy komparační základny.
Po propuštění ze služebního poměru pracoval od 1. července 2000 jako občanský pracovník, vedoucí skupiny správy komparační základny ve VTOPÚ až do 31. prosince 2005. Za dobu svého více jak šestnáctiletého působení na seizmické stanici Polom se významně podílel na jejím budování a stavebních úpravách objektů stanice i na rekonstrukci školícího a výcvikového zařízení „Na Skále“. V roce 1995 se podílel, na vytvoření nové organizační struktury stanice. Po ničivé povodni v roce 1998 organizoval ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem Akademie věd obnovení provozu seizmické stanice na nové aparatuře Kvantera.
V roce 2002 se angažoval s Českým hydrometeorologickým ústavem na vybudování meteorologické stanice na Polomu, která byla v roce 2005 zařazena do oficiální státní sítě meteorologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu.
Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. 5. 1985.
Pplk. Jaroslav Dvořák se vždy vyznačoval přímým jednáním a kamarádskou povahou, což bylo rozhodující pro stmelování pracovních kolektivů dosahující výtečné hodnocení při plnění pracovních úkolů.

Pplk. v. v. Jaroslavovi Dvořákovi byly uděleny medaile:
„Za službu vlasti“, v roce 1975,
“Za zásluhy o obranu vlasti” v roce 1981
“Medaile AČR III. stupně” v roce 1999

S manželkou Věrou žijí v Dolech u Dobrušky. Vychovali syna Kamila a dceru Markétu. V důchodu je Jaroslav stále plně činný, zejména při údržbě rodinného domu.