Plk. Karol Fartel

Životopis
Karol Fartel se narodil 5. února 1941 v Pustých Úľanoch okr. Galanta v rolnické rodině.
Po ukončení základní školy nastoupil do Školy důstojnického dorostu v Popradu, kde v roce 1958 odmaturoval. Poté nastoupil do Dělostřeleckého učiliště v Hranicích na Moravě z kterého byl v roce 1961 vyřazen v hodnosti poručíka a převelen k dělostřelectvu na funkci velitele baterie.
V roce 1963 se přihlásil k zeměměřickému studiu na Vojenskou akademii AZ do Brna, které ukončil v roce 1969 a byl promován zeměměřickým inženýrem. V témže roce nastoupil jako geodet na funkci náčelníka měřické skupiny k 5. geodetického odřadu v Opavě. Následujícího roku byl převelen do Trenčína k Topografickému oddělení velitelství Východního vojenského okruhu, kde až do roku 1975 zastával funkci náčelníka okruhového kartoreprodukčního odřadu v Nemšové.
Poté byl přemístěn do Harmance k Vojenskému kartografickému ústavu, kde zastával funkce náčelníka oddělení, zástupce náčelníka střediska, náčelníka střediska technického rozvoje, náčelníka ústavu (do roku1987) a poté ředitele VKÚ š. p., až do své smrti.
Zasloužil se o úspěšný rozvoj VKÚ š.p. v nových ekonomických podmínkách po roce 1989.
Byl uznávaným odborníkem v kartografické polygrafii. Aktivně pracoval v Odborné skupině kartografie.
Bydlel s rodinou v Banské Bystrici, kde s manželkou Olgou vychovali dvě děti a kde zemřel 19.2.1992 ve svých 51 letech.