KPT. LUBOMÍR HALTMAR

Životopis
Narodil se 8. září 1945 ve Velkých Losinách, okres Šumperk manželům Marii a Antonínovi Haltmarovým, jako jejich šesté, předposlední, dítě. Otec vlastnil malý obchod se smíšeným zbožím ve Vikýřovicích, kde Luboš jako dítě, vyrůstal. Základní školu vychodil ve Vikýřovicích a v Petrově nad Desnou. Po skončení základní školy studoval v Lipníku nad Bečvou Průmyslovou školu stavební, na které v roce 1963 maturoval.
V září téhož roku nastoupil do prvního ročníku Ženijně technického učiliště v Bratislavě, směr topografický.
31. července 1966 byl vyřazen z učiliště v hodnosti poručíka a nastoupil jako geodet - náčelník měřické skupiny k 5. geodetickému odřadu do Krnova. Účastnil se zejména měření vlícovacích bodů pro 1. obnovu topografických map měřítka
1 : 25 000 a mapovacích prací měřítka 1 : 10 000 na území celého Československa. V roce 1968 byl přijat ke studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně, specializace geodezie a kartografie. Studium ze zdravotních důvodů ukončil v prvním ročníku a v polovině roku 1969 se vrátil zpět k 5. go do Opavy, jako náčelník měřické skupiny. K 31. prosinci 1970 ukončil, na vlastní žádost, aktivní vojenskou službu a v hodnosti nadporučíka byl přeřazen do zálohy. V záloze byl v roce 1976 povýšen do hodnosti kapitána . Po odchodu do zálohy byl zaměstnán v Bratislavě, kde od roku 1968 trvale bydlel. Pracoval jako technik v podniku VHMB (výstavba hl. m. Bratislavy) INVESTING, později po roce 1992 se stal podílníkem ve fm. KTI a KTI plus, které se zabývaly především správou realit. V roce 2008 byl postižen vleklou vážnou chorobou, které 29. září 2010 ve věku 65 let podlehl.
V Bratislavě, kde trvale bydlel od roku 1968, se v roce 1969 oženil a spolu se svojí manželkou Annou vychovali tři děti.
Byl členem Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby. K topografické službě se vždy hlásil a cítil se stále členem jejího širokého kolektivu. Byl aktivním spoluorganizátorem všech akcí, jak v rámci svého ročníku ŽTU, tak i v rámci aktivu celé služby. Pro svoji přátelskou a společenskou povahu byl oblíben všemi, kteří se s ním dostali do kontaktu. Díky jeho družné povaze se stal tím, kdo udržoval vzájemné kontakty mezi bývalými kolegy v Bratislavě.