Mojmír Hlaváček st.

Životopis
Narodil se 3. října 1929 v Kuničkách, okres Blansko. Otec pracoval jako soustružník ve Zbrojovce Brno, matka byla v domácnosti. Po ukončení základní školní docházky nastoupil v roce 1944 jako adjunkt na lesní správu, aby mohl poté zahájit studium na lesnické škole.
Po skončení 2. světové války však dostali přednost uchazeči ze starších ročníků, kteří nemohli za války studovat. Proto nastoupil jako kreslič map - kartograf do Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů v Brandýse nad Labem. V něm pracoval až do roku 1950, kdy nastoupil základní vojenskou službu, postupně absolvoval poddůstojnickou školu, dále Školu důstojníků pěchoty v záloze.
V roce 1952 nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze jako kartograf. V této funkci a později i ve funkci kartografický litograf působil v procesu tvorby nového mapového díla vojenských topografických map v různých pracovních pozicích, ve kterých se stal uznávaným odborníkem. Postupně si doplňoval vzdělání a postupoval ve své kariéře až na mistra kartolitografického oddělení.
Po celou dobu byl propagátorem a realizátorem nových karto-litografických technologií a postupů při tvorbě map. Podřízení si jej vážili, protože byl nejen vynikající odborník náročný na kvalitu odvedené práce, ale též proto, že jim dovedl poradit a dokázal na pracovišti udržovat přátelské vztahy. Se svoji odbornou autoritou a smyslem pro spravedlnost se stal uznávaným členem výboru odborové organizace Vojenského zeměpisného ústavu, ve kterém zastával i funkci předsedy. Jako důstojník v záloze dosáhl v průběhu svého působení ve VZÚ hodnosti nadporučíka.
V Brandýse nad Labem se seznámil s Ludmilou, svoji budoucí manželkou, která rovněž dlouhá léta pracovala v témže ústavu. Manželství uzavřeli v roce 1953 a společně vychovali syna, který se po ukončení základní školní docházky vyučil ve Vojenském zeměpisném ústavu jako tiskař a po absolvování střední školy zastával funkci mistra v oddělení ofsetové tiskárny.
Mojmír Hlaváček st. miloval přírodu. Pečlivě se staral o svoji zahradu v Lysolajích, na které trávil své volné chvíle. I v této oblasti zájmu se stal uznávaným odborníkem, který ochotně a dobře dokázal poradit i ostatním.
Zemřel náhle 2. října 1998 v době rehabilitace po operaci kolenního kloubu ve Vojenském léčebném zařízení na Slapech.