Podplukovník Ing. Milan Horký

Životopis
Narodil se 26. března 1933 v Prostějově. Do obecné školy chodil v Moravské Húzové. Na měšťanskou školu ve Štěpánově. Po přestěhování rodičů, navštěvoval měšťanskou školu a jednoroční učební kurz ve Šternberku. Následný rok chodil do stolařské školy v Olomouci. V té době získal informaci o možnosti nastoupit jako učeň ve Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ). Po přijímacích zkouškách nastoupil v září 1949 jako vojenský elév do oboru kreslič map a reprodukční technik.
Tříletý učební obor ukončil v roce 1952 ve Vojenském topografickém ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce s výtečným prospěchem.
V letech 1952 - 1953 absolvoval kurz reambulace topografických map 1:50 000.
V lednu 1953 byl povýšen do hodnosti četaře z povolání. V tomto roce se účastnil mapování na Jižní Moravě.
Následně nastoupil do Ženijně technického učiliště v Litoměřicích - topografický směr, které absolvoval s výtečným prospěchem. Vyřazen byl v hodnosti poručíka v roce 1956.
V tomto roce nastoupil do VTOPÚ, jako topograf III. třídy, kde, prováděl topografické mapování 1:25 000 .Za kvalitní zpracování listů Trebišov a Rábí byl ustanoven jako topograg I. třídy.
Roku 1958 zahájil studium na Vojenské akademii (VA) v Brně, obor geodézie a kartografie. Studium ukončil v roce 1963. Během studia se stále podílel na tvorbě map výcvikových prostorů a na klasifikacích leteckých snímků.
Po ukončení studia v hodnosti nadporučíka nastoupil jako geodet k 5. geodetickému odřadu v Dobrušce. Plnil úkoly spojené s geodetickým zabezpečením nových zbraňových systémů, technologiemi spojenými s rozvíjením polohových sítí, orientačních sítí a dalšími speciálními požadavky na geodetické zabezpečení odborné činnosti vojsk..
V roce 1966 byl převelen na topografické oddělení generálního štábu. jako starší důstojník pro plánován a řízení materiálního zabezpečení odborné činnosti všech složek ústavů, útvarů a zařízení topografické služby. V té době vedl (též v Moskvě) řadu jednání se Sovětskou stranou o materiálním zabezpečení v nových podmínkách o návratu..Pro nesprávné postoje v souvislosti s událostmi roku 1968 byl z funkce odvolán a postupně převelen k VZÚ a Ústřední topografické základně do funkce zástupce náčelníka pro věci technické s širokou kompetencí v celé armádě, včetně řízení oblasti rozvoje a zavádění nové techniky, přístrojů, pomůcek a spotřebního materiálu pro zařízení a útvary podřízené TO/GŠ.
Hlavními úkoly byl vývoj a tvorba nových pojízdných i nemobilních souprav, řízení tvorby a zkoušek nových materiálů.To bylo spojeno s množstvím jednání i s civilními podniky (KRPAP, ADAST,Papírny Větřní, Fotochema a dalšími)
Byly to konkrétně úkoly:
Funkci zástupce vykonával 23 let až do odchodu na důchod v roce 1993.
Mimo tyto úkoly byl zapojen do běžných úkolů jako:
Úkoly byly plněny vždy v čas a výtečné kvalitě.
Další úkoly plnil v oblasti běžného zajištění činnost útvaru jako úklid v budovách i venkovních ploch, ve strážní službě, v dopravě jako řidič na cvičeních atd. atd.
Nemohl být povýšen vzhledem k svému postoji ke vstupu vojsk. V hodnosti majora byl 18 let. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen v roce 1986.
Pplk. Horký vychoval se svojí manželkou dceru a syna.
Zemřel 31.10.2019.