Plk. v.v. Ing. Jaroslav Jakubec

Životopis
Narozen 24. března 1937. Po maturitě v roce 1955 nastoupil do Vojenského pěchotního učiliště z kterého byl v roce 1958 vyřazen v hodnosti poručíka. Poté vykonával různé velitelské funkce u motostřeleckých jednotek. Naposledy jako příslušník štábu 10. msp v Janovicích nad Úhlavou.
V letech 1970 až 1975 absolvoval studium zeměměřictví na Vojenské akademii AZ v Brně kde získal titul zeměměřického inženýra. Poté nastoupil na funkci náčelníka štábu 1. armádního geodetického odřadu ve Stříbře, podřízeného Velitelství 1. armády v Příbrami.
Po redislokaci topografické služby 1. armády byl od roku 1977 do roku 1987 v rámci 4. armády v Písku velitelem 4. armádního topografického odřadu v Českých Budějovicích a následně v Písku. .
V roce 1987 byl ustanoven náčelníkem topografické služby 4. armády, kde pracoval až do ukončení své profesní kariéry vojáka z povolání, kterou v hodnosti plukovníka ukončil v roce 1992 a byl propuštěn do starobního důchodu.
V současné době bydlí s rodinou v Písku a věnuje se svému hoby "gardeningu".