Miloslav Janda

Životopis
Narodil se 22. prosince 1934 v Praze, kde v Holešovicích prožil své dětství, vychodil obecnou a měšťanskou školu.
1.září 1950 nastoupil do Vojenského výcvikového střediska (VZÚ) Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, kde se během tří učil v oborech kartografie a reprodukční technika. Školu ukončil výučním listem v oboru kreslič map - kartograf.
V průběhu třetího ročníku školy vykonal vojenskou základní službu a poté nastoupildo VZÚ Praha jako poddůstojník z povolání na funkci velitele dopravního družstva.
V roce 1955 odešel do zálohy a nadáíle zůstal ve VZÚ jako občanský pracovník na pozici kartograf.
V roce 1963 ukončil externí studium na střední škole pro pracující.maturitní zkouškou. A následně nastoupil jako technolog a později jako výrobní dispečer - plánovač na plánovací oddělení VZÚ.
Při zaměstnání pokračoval ve studiu na Střední průmyslové škole polygrafické, kterou v roce 1971 ukončil maturitou se specilizací na obor polygrafie.
Jako technolog byl pověřen významným odborným úkolem Zpracování technologie zhotovení tiskových podkladů a tisku tzv. kořistních map metodou stabilizovaného čtyřbarvotisku + pátá černá barva - písmo. Tato technologie se začala uplatňovat také pro tisk historických map a po úpravě technologie i pro tisk topografických map. Za zpracování této technologie a jejího zavedení do výroby byl vysoce oceněn.
Dále se významně zasloužil o zavedení a využití technologie fotosazby, která v provozu VZÚ dosáhla vysokého využití a značně přispěla k rozšiření výrobních kapacit. Zejména ve prospěch kartoreprodukčního a polygrafického zabezpečení Ministerstvy obrany a generálního štáb (GŠ).
V roce 1987 přešel na skupinu řízení výroby Topografického oddělení GŠ a později na kontrolní skupinu Topografického oddělení. Na všech pracovních pozicích bohatě uplatňoval své odborné zkušenosti. V prosinci 1995 byl pověřen náčelníkem služby převzetím výroby vojenských skladových tiskopisů od Tiskárny NAŠE VOJSKO a zabezpečit jejich výrobu ve VZÚ a ve všech tiskárnách a rozmnožovnách v Armádě České republiky. Rovněž se podílel na zřízení skladu tiskopisů u Ústřední topografické základny a zavedení systému dsitribuce tiskovin do štábů a vojsk.. 1.ledna 1995 odešel do důchodu. Zůstal pracovat dál na úkolu tiskopisů.. Tuto činnost vykonával až do konce roku 2002, kdy definitivně ukončíl pracovní poměr.
Již v době nástupu do Vojenského výcvikového střediska začal sportovat. Zejména lehkou atletiku - sprinty a skok do dálky. Zájem o sport ho neopustil ani v následujících letech.V roce 1957 se oženil a s manželkou Věrou a společně vychovali syna Pavla. V současnosti mají dvě vnoučata a jedno pravnouče. Ze všech mají velkou radost. Další jejich radostí je chata, kde tráví spokojeně větší část roku.