Pplk. Ing. Michael Jiras

Životopis
Pplk. Ing. Michael Jiras se narodil se 21.10.1928. Po absolvování středoškolského vzdělání ukončeného maturitou nastoupil 29. října 1947 do Akademie dělostřelectva v Hranicích na Moravě z které byl vyřazen v hodnosti poručíka 31. července 1949.
Poté nastoupil na funkci prvního důstojníka dělostřelecké baterie dělostřeleckého oddílu v Olomouci. U dělostřeleckých útvarů ve velitelských funkcích působil až do dubna 1951, kdy byl ustanoven náčelníkem topografické služby 31. těžké dělostřelecké brigády ve Vyškově.
1. září téhož roku nastoupil ke studiu na Vojenskou technickou akademii AZ do Brna jako posluchač 1. ročníku Ženijní fakulty, obor zeměměřičský.
Promoval v únoru 1957 a jako zeměměřický inženýr v hodnosti kapitána nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu do Dobrušky ke geodetickému odboru na funkci geodeta 2. třídy. Funkci zastával do září téhož roku, kdy byl ve VTOPÚ ustanoven redaktorem map. topografické přípravy v Ze
Od října 1958 do konce září 1960 byl starším učitelem topografie v Topografické učební skupině Ženijně-technického učiliště v Bratislavě.
V dalším působení ve Vojenské topografické službě postupně vystřídal řadu funkcí u Západního vojenského okruhu. V roce 1970 ukončil studium jednoletého vyššího akademického kurzu zeměměřické odbornosti na Vojenské akademii v Brně a následně zastával různé funkce ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze.
Byl provozním inženýrem-zástupcem náčelníka Kartografického odboru, náčelníkem Redakčního oddělení, později Odboru a hlavním redaktorem ústavu.
Od září 1978 zastával funkci zástupce náčelníka VZÚ s působností zajištění vstupní přejímky a výstupní kontroly topografických, geografických a reprodukčních produktů ústavu.
Pplk. Ing. Michael Jiras zastupoval od roku 1973 do roku 1979 Vojenskou topografickou službu v Názvoslovné komisi ČÚGK v které se podílel zejména na činnosti komise pro tvorbu Mezinárodního slovníku geografických termínů a také na Seznamu vžitých českých jmen geografických názvů (exonym).
Do zálohy odešel v hodnosti podplukovníka dnem 31. prosince 1986.
Zemřel v roce 2001.