plk. v.v. Ing. Stanislav Kamarád

Životopis
Narodil se 23. 10. 1934 ve Ždírci nad Doubravou v rodině dělníka a dámské krejčové.Tam také absolvoval povinnou školní docházku. Ke kreslení měl docela dobrý vztah a proto se roce 1949 přihlásil do Vojenského výcvikového střediska při Vojenském zeměpisném ústavu v Praze (VZÚ) na obor kartografické kresby a reprodukční techniky.Po úspěšných přijímacích zkouškách se v patnácti letech stal elévem Vojenského výcvikového střediska (VS) VZÚ. V roce 1951 složil zkoušky kartografa. Část VS byla v tomto roce přemístěna do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) do Dobrušky, kde praxe probíhala na geodetickém odboru.
Po vyučení v roce 1952 nastoupil vojenskou základní službu ve VTOPÚ v Dobrušce a v listopadu byl převelen do školy důstojníků pěchoty v záloze v Rokytnici v Orlických horách. Tam sloužil u minometné roty. Ačkoli byli u roty nejmladší, patřil k nejlepším.
Koncem léta 1953 nastoupil ke studiu na právě založeném Ženijně-technickém učilišti (ŽTU) v Litoměřicích, topografický směr.
V roce 1955 po vyřazení z učiliště v hodnosti poručíka nastoupil na geodetický odbor VTOPÚ, kde se podílel na tvorbě nového mapového díla topografických map zaměřováním vlícovacích bodů. Jako geodet pokračoval v létech 1956 až 1957 měřením na Slovensku. Odborně byl velmi zdatný a stal se rovnocenným partnerem kolegů - absolventů Vojenské akademie.
V roce 1957 byl přijat ke studiu zeměměřictví na Vojenské akademii Brno. Studium úspěšně ukončil v roce 1962 a byl promován zeměměřickým inženýrem.
Po absolvování VA byl převelen do Dobrušky k 5. geodetickému odřadu. Jako geodet se podílel na plnění úkolu tzv zaměřování orientačních bodů. Následně byl určen na zvláštní práce související s geodetickým zabezpečením odpalovacích zařízení systémů vojskových raket, které byly nově zařazeny do výzbroje ČSLA.
Koncem roku 1963 nastoupil na topografické oddělení Generálního štábu, kde byl zařazen na úsek materiálového zabezpečení. Charakter práce ho nezaujal a proto požádal o přeložení zpět ke VTOPÚ do Dobrušky. V roce 1964 byl pověřen důležitým úkolem zpracovat dlouhodobý dokument VTER (vědecko-technického rozvoje) topografické služby. Úkol úspěšně splnil.
V roce 1965 přijal nabídku zařazení ke zpravodajské správě Generálního štábu, kterou přijal.
Byl zařazen do pětisemestrálního profesního a jazykového kurzu, který úspěšně zvládl.
U této složky sloužil až do konce své aktivní vojenské služby v roce 1991, kdy v hodnosti plukovníka odešel do zálohy.
Přestože se plk. Kamarád stal příslušníkem jiné armádní složky, tak nadále cítil sounáležitost k topografické službě a vždy, kdykoli mohl, byl topografické službě nápomocen.
Zajímá se o dění ve vojenské geografické službě, zúčastňuje se stále odborných i společenských akcí pořádaných služebními orgány i Sdružením přátel vojenské zeměpisné služby, kterého je členem.
Bydlí v Praze a ze svojí manželkou s kterou se oženil v roce 1956 vychoval dvě dětí.