Miroslav Kárník

Životopis
Miroslav Kárník se narodil 14. února 1921 na Rzech. Učení absolvoval v Opočně pod Orlickými horami, kde se vyučil malířem pokojů.
V té době jej zastihla okupace. Byl nuceně nasazen na práce pro Německou říši do Wroclavi (PL) pracovně jako frézař. V závěru války se mu podařilo uprchnout. Skrýval se u kamarádů a známých až do konce II. světové války.
Po osvobození hledal nové pracovní zařazení, které našel ve Staré Roli u Karlových Varů. Své schopnosti a koníčka uplatnil při ruční kresbě porcelánu.
Odtud se vrátil zpět do rodného kraje, když využil možnosti zaměstnání u Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce, kam nastoupil 1. dubna 1953 jako kartografický kreslič.
Od svého příchodu do VTOPÚ působil na kresbě. V posledním období svého působení ve VTOPÚ pracoval pod vedením pánů Vladimíra Povýšila a Jana Sedláčka Podílel se na naplňování všech hlavních úkolů a poslání ústavu, z nichž zejména obnovu a údržbu mapového díla 1:25 000, plánů měst 1:10 000 a tvorbu ostatních produktů té doby které si vyžádaly kartografického finálního výstupu od ústavu. Vypracoval se až do pozice revizora oddělení, ze které odborně ovlivňoval ostatní spolupracovníky a uplatňoval tak svoje dlouhými roky nabyté zkušenosti.
Po celou dobu svého působení ve VTOPÚ na pracovišti kartografických oddělení se realizoval pro odborně vyspělý, společensky hodnotný kolektiv až do doby svého odchodu do starobního důchodu 14. února 1981. Tímto dnem ukončil své pracovní povinnosti, kdy ve prospěch topografické služby a ústavu odpracoval téměř 28 roků.
Zemřel dne 23. února 2012.