JANA KILBERGEROVÁ

Životopis
Jana Kilbergerová se narodila 1. února 1937 v Praze na Žižkově v rodině poštovního úředníka. Tam bydlela u rodičů až do roku 1962, kdy se spolu s manželem přestěhovali do družstevního bytu na Petřinách, kde žijí dodnes. Po dokončení základní školy, s výborným prospěchem, chtěla studovat výtvarnou školu. Pro nedostatek peněz na studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové začala studovat střední zdravotní školu.
Výtvarná práce a kreslení byly jejím předním a stálým zájmem. Proto se nestala zdravotnicí, ale 1.10.1952 nastoupila ve Vojenském zeměpisném ústavu jako kreslička. Na začátku absolvovala kartografický kurz. Jako kartografka prožila ve VZÚ celý svůj pracovní život až do důchodu v roce 1993.
Postupně absolvovala celou řadu odborných kurzů, ve kterých získala znalosti i dovedností v nových technologiích. Ty následně využívala při zavádění nových postupů tvorby kartografických originálů. Zejména technologií lepených názvů teplem, rytí, využití slupovacích folií pro barevné výplně mapových prvků a dalších. Snahou o dobré výsledky v práci a zájmem o nové poznatky se z ní stala dobrá a oceňovaná kartografka.
Při zaměstnání vystudovala Střední všeobecně vzdělávací školu s maturitou.
Byla jednou z těch kartografů, kteří ochotně předávali své znalosti a praktické zkušenosti novým začínajícím pracovníkům. Několik let byla zástupcem vedoucího rekvalifikačních kurzů ve Vojenském zeměpisném ústavu.
Jako precizní a spolehlivé pracovnice jí byly přidělovány ty nejobtížnější kartografické originály. Podílela se zejména na tvorbě vojenských topografických map, vynikajícího díla vrcholné kartografická úrovně - Vojenského zeměpisného atlasu, hraničních map i dalších mapových produktů VZÚ.
Jana Kilbergerová dosáhla v profesi kartograf vynikající výsledky. Patřila mezi nejlepší kartografy nejen ve Vojenském zeměpisném ústavu, ale v celé Topografické službě. Dokladem toho je celá řada vyznamenání a dalších uznání, kterých se jí za odborné zásluhy dostalo.
Po odchodu do důchodu pracovala jako osoba samostatně výdělečně činná v oboru kartografie .
V kolektivech, kde pracovala, byla pro svoji přátelskou a veselou povahu oblíbená. Se Zeměpisným ústavem prožila řadu krásných chvil na lyžařských i turistických zájezdech, na které ráda vzpomíná.
V roce 2009 se stala členkou Sdružení přátel vojenské zaměpisné služby.
Mimo své zaměstnání ráda sportovala. Jako členka Dukly Praha získala v oboru střelby ze sportovní libovolné malorážky řadu ocenění a předních míst, včetně zlatých medailí v armádních soutěžích i celostátních přeborech.
Volný čas věnovala rodině i návštěvám divadelních představení a koncertů. Procestovala i prochodila téměř všechny evropské země i část zaoceánské Kanady.
Celá její rodina, manžel i syn, je profesně kartograficko - geodetická.
Jako důchodkyně využívá dnes volné chvíle zejména k luštění osmisměrek, sledování filmů a hlavně na chalupě k práci na zahradě. Má syna, který žije s rodinou v Plzni.