Plukovník. Ing. Jiří KNOPP

Životopis
Jiří Knopp se narodil 2. června 1934 v Trhařově, okr. Domažlice. Devítiletou obecnou a měšťanskou školu navštěvoval v letech 1940 až 1949 v Praze – Braníku. Ve věku patnácti let nastoupil v roce 1949 jako elév, do Vojenského výcvikového střediska (VVS) Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ) v Praze.
Po úspěšném zvládnul VVS působil od srpna do listopadu 1952 jako vojín základní služby ve Vojenském topografickém ústavu (VTOPÜ) v Dobrušce jako budoucí kartograf-kreslič na kartografickém pracovišti. Po absolvování školy důstojníků v záloze pěchoty v Rokytnici v Orlických horách, kde byl od listopadu 1952 do září 1953, nastoupil do druhého ročníku Ženijně-technického učiliště (ŽTÚ) topografického směru v Litoměřicích. Studium na ŽTÚ absolvoval 28. srpna 1955, při vyřazení byl jmenován poručíkem z povolání a nastoupil coby kartograf třetí třídy na 5. kartografického oddělení VZÚ. Po dvou letech byl Jiří jako kartografický kreslič přeřazen do kreslírny operativního sálu generálního štábu Studium. na katedře geodézie a kartografie Vojenské akademie (VA) v Brně zahájil v červenci 1963, promován vojenským inženýrem byl v červenci 1968..
Po absolvování VA měl nastoupil u 10. letecké armády v Hradci Králové. V říjnu 1969 se stává velitelem 10. armádního kartoreprodukčního odřadu a v listopadu 1974 nastupuje na místo náčelníka topografické služby 10. letecké armády.
Jeho základním zájmem byla aplikace odborných zeměměřických problematik ve vojenství. V praxi to znamenalo být dokonale obeznámen s úkoly vzdušných sil, s technikou, dislokací letectva, funkcí a úkoly fotoletecké skupiny (FLS) a zároveň být schopen rychlé reakce na vznikající potřeby.
Ve spolupráci s VZÚ tak vznikalo na území tehdejšího Československa celé spektrum leteckých map. Např. mapa výškových překážek, mapa pro létání v přízemních výškách, mapa pro létání nadzvukovou rychlostí, radionavigační mapa, letecká mapa 1 : 500 000, orientační mapa 1 : 500 000 a dokončení letecké mapy v tehdy neobvyklém měřítku 1 : 250 000.
Zvláštní pozornost věnoval činnosti fotoletecké skupiny. Navázal úzkou spolupráci s velením VTOPÚ v Dobrušce a dosáhl, že fotoletecká skupina prioritně zajišťovala letecké měřické snímky pro úkoly tvorby topografických map a zvýšení kvality leteckých měřických snímků. Prosadil do praxe fotoletu automatizaci procesu zhotovování snímků a jejich objektivizaci podle technologie navržené Ing. Martou Šimonovou z Výzkumného střediska 090.
Podílel se jako člen vojenské komise na vývoji a zavádění letounu L-410 FG do provozu FLS, nasazení širokoúhlých leteckých fotogrammetrických kamer a zvýšení objektivizace hodnocení kvality snímků s využitím denzitometrů.
V září 1988 byl převelen na funkci zástupce náčelníka pro technické věci VTOPÚ v Dobrušce. Tuto funkci zastával do 30. června 1990, kdy byl propuštěn za služebního poměru vojáka z povolání a odešel do starobního důchodu.
Po celý svůj život se Ing. Jiří Knopp věnoval literární tvorbě. Napsal desítky povídek a básní; jeho novela Nad letištěm stín byla oceněna první cenou nakladatelství Magnet. Pro novelu Akce Kavalír čerpal poznatky z prostředí VS 090 a VTOPÚ a své dospívající přátele potěšil dílkem Jak rychle plyne čas – poezie pro odrostlé kluky a holky. Nakladatelství Futura vydala v roce 2004 sbírku básní Česká píseň a v roce 2013 nakladatelství Periskop sbírku básní Básně pro vás. Poslední jeho akcí byla společná výstava s výtvarníky topografické služby – Ing. Josefem Benediktem, Ladislavem Motyčkou a dalšími – uspořádaná v roce 2008 v Ústředním domě armády v Praze a ve VTOPÚ Dobruška. Jiří Knopp byl členem Unie českých spisovatelů.
Plk. Ing. Jiří Knopp se vyznačoval důvtipností, smyslem pro humor za každé situace a stálým optimismem.
Zemřel dne 19.3.2020.