podplukovník Josef Košťál

Životopis
Narodil se 7. února 1916 v Batelově, kde vychodil povinnou školní docházku.
Do Vojenského zeměpisného ústavu nastoupil 1. září 1931 jako elév s určením pro kartografii. Po složení příslušných zkoušek byl dnem 1.července 1937 jmenován rotmistrem zeměpisné služby, v té době nejmladším rotmistrem v čs. brané moci, a ustanoven kartografem I.třídy. Osvojil si obojí tehdy pro kartografy zavedenou specializaci – zpracování polohopisu. V době německé okupace pracoval v protektorátním Zeměměřickém ústavu Čechy a Morava.
V listopadu 1945 se jako rotmistr vrátil do VZÚ, kde byl v dubnu 1946 povýšen do hodnosti poručíka, a ustanoven náčelníkem kartografického oddělení. V létech 1949 - 1954 byl zástupcem náčelníka kartografie v nově budovaném Vojenském kartografickém ústavu v Banské Bystrici. Následně byl přemístěn zpět do Prahy a ustanoven náčelníkem kartografického odboru Vojenského zeměpisného ústavu.
Zasloužil se na všestranné výchově nových kartografů. Aktivně se podílel na zavádění racionalizačních a později mechanizačních pomůcek a postupů v kartografii. Významně se zapojil do vývoje a vzniku novodobého vojenského mapového díla topografických a speciálních map, na zpracování Československého vojenského atlasu, na tisku historických map z území republiky.
V létech 1956-1957 absolvoval Akademický zdokonalovací kurz, od roku 1957 již jako podplukovník, byl náčelníkem kartografického odboru a určitou dobu i hlavním redaktorem ústavu. Byl zástupcem Ministerstva národní obrany v čs. názvoslovné komisi pro kartografii. Z aktivní vojenské služby odešel v r. 1974 do důchodu. Nadále pokračoval ve Vojenském zeměpisném ústavu jako kartografický revizor a redaktor map. Pracovní odbornou činnost ukončil v roce 1984.
Zemřel 13. března 2013 v Roztokách u Prahy.