pplk. RNdr. Jiří Kousal

Životopis
Narodil se 7. listopadu 1908 v Chrudimi v úřednické rodině. Otec Jakub a matka Ludmila, roz. Kosinová. Obecnou školu navštěvoval v Klatovech. Vystudoval reálné gymnázium. Maturoval v roce 1926 v Hradci Králové. Poté byl přijat ke studiu na Přírodovědecké fakultu Univerzity Karlovi,obor biologie a geografie, na které byl promován doktorem přírodních věd v roce 1932. V říjnu 1932 nastoupil základní vojenskou službu v Hradci Králové. Absolvoval školu pro důstojníky dělostřelectva v Olomouci. Základní službu ukončil s hodností podporučíka.V roce 1934 byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích , kde byl v roce 1936 povýšen na poručíka a přijat jako voják z povolání.Poté převelen k náhradnímu oddílu 4. dělostřeleckého pluku v Josefově jako zástupce velitele baterie a pobočník velitele oddílu. V květnu-červnu 1939 absolvoval Praktický kurs živnostensko-obchodní pro důstojníky.
Poté v souvislosti s okupací ukončil svoji činnost vojáka z povolání.
V době okupace od června 1939 do září 1944 byl referentem pro ochranu přírody v Zemském úřadu v Brně. Následně byl do dubna 1945 nasazen jako dělník na soustruhu u fm. SOBOL v Brně.
Po osvobození od května 1945 do 4. června byl pobočníkem velitele 8. miličního sboru v Brně.
Následně byl usatanoven 1. důstojníkem u 6. dělostřeleckého pluku v Brně.
15.10. 1945 byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu Praze do funkce náčelníka skupiny vojenského zeměpisu.. Od té doby až do listopadu 1963 působil ve VZÚ ve funkcích náčelníka oddělení topograficko- zeměpisného popisu, referenta pro vojenský a všeobecný zeměpis, starší referent oddělení studia válčišť a válečných zkušeností Operační správy generálního štábu.30. června 1953 byl povýšen do hodnosti podplukovníka
Od listopadu 1963 byl starším učitelem na katedře vševojskové , fakultě velitelsko-inženýrské, Vojenské akademie AZ v Brně
K 1.12. 1963 byl přeložen do zálohy.
16. listopadu 1940 se oženil s Bělou Říhovou dcerou důstojníka Čs. armády. Spolu měly tři dcery.
Dr. Jiří Kousal zemřel 24. 11. 1988.