pplk. Mgr. Václav Krejčí

Životopis
Narodil se 23. ledna 1946 v Moldavě na Volyni (UK). Celá rodina v roce 1947 reemigrovala zpět do vlasti a usídlila se v Lužicích u Šternberka. V Bratislavě v letech 1957–1963 absolvoval VGJŽ a v letech 1963–1966 ŽTU-směr topografický. Po vyřazení v hodnosti poručíka nastoupil k 5. geodetickému odřadu v Krnově na funkci geodet-topograf. V roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy se s útvarem přemístil do Opavy, kde později zastával funkce starší geodet a zástupce náčelníka oddělení. V tomto období prováděl mapovací práce 1:10000, topografickou obnovu map 1:25000 a údržbu státních hranic. V roce 1983 absolvoval ve Vyškově přeškolovací kurz a byl ustanoven do funkce zástupce velitele pro týl. V letech 1969-1975 vystudoval dálkově při zaměstnání FTVS-UK v Praze. Z tohoto titulu zastával i netabulkovou funkci náčelníka tělesné přípravy útvaru. Od listopadu 1989 do června 1993 jako zaměstnanec Úřadu vlády vykonával funkci sekretáře Rady obrany okresu Opava. V červenci 1993 se vrátil do Dukelských kasáren v Opavě, ale už na funkci náčelníka zdokonalovacích a přeškolovacích kurzů s pozdějším názvem Výcviková základna logistiky. Kariéru vojáka zde ukončil v červnu 1997 v hodnosti podplukovníka. Občanským zaměstnancem A ČR ve funkcích učitele-lektora a zkušebního komisaře pro silniční techniku byl až do zrušení Výcvikové základny v Opavě na konci roku 2005. Od 1.ledna 2006 je ve starobním důchodu.
V roce 2007 se stal terénním pracovníkem Projektu péče o válečné veterány (PoVV) jako zaměstnanec KVV Ostrava. Od roku 2010, kdy projekt PoVV převzala ČsOL, je jeho krajským (oblastním) koordinátorem.
Rád se angažoval veřejně. V letech 1984-1989 byl poslancem města Opavy. Byl všestranně sportovně založen, sportovní gymnastika však byla jeho specializací. Působil v ní jako trenér mládeže i jako rozhodčí. V letech 2009-2018 byl předsedou Jednoty Československé obce legionářské Opava a celou tuto dobu dodnes je i členem republikového výboru ČsOL.
Mgr. Václav Krejčí je ženatý s manželkou Hanou, spolu vychovali dceru a syna. Z prvního manželství má syna, který byl také vojákem z povolání.